FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/11/2006

Efterlevande makes arvsrätt

Hej Om inga särkullebarn eller något sådant finns fårväl en efterlevande maka vara kvar i "orubbat bo" väl. En sommarstuga i Finland hur behandlas den i bouppteckningen.

Lawline svarar

Hej, Det stämmer att efterlevande make har arvsrätt, detta enligt ärvdabalken 3 kap 1 § (se http://www.lagen.nu/1958:637 ). Den efterlevande maken övertar då den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, dock med den inskränkningen att den efterlevande inte kan förfoga över den ärvda andelen genom testamente. Vidare kan även efterlevande makes arvsrätt inskränkas genom testamente. Har den avlidne genom testamente förordnat om hur kvarlåtenskapen efter honom skall fördelas gäller självklart detta. Även fast den efterlevande maken har arvsrätt efter den avlidne kan det vara bra att få till stånd en bodelning. För det fall den efterlevande inte är ensam dödsbodelägare kan det nämligen vara bra att fastställa hur stor del av den gemensamma förmögenhetsmassan som härrör från vardera make och på det sättet förenkla saken för eventuella efterarvingar. I bouppteckningen skall allt den avlidne ägde, både i Sverige och utomlands, tas upp. Sommarstugan i Finland skall med andra ord tas upp. Är det byggnad på ofri grund tas den upp i denna post och är det fast egendom skall den upptas under den posten. Är du osäker på hur denna skall redovisas rekommenderar jag dig att kontakta skattekontoret. Med vänlig hälsning,
Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000