FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/11/2006

Delat vållande vid trafikolycka

Hej! Jag har överklagat mitt försäkringsbolagsbolags beslut om delat vållande gällande krock i obevakad 4-vägskorsning och fått besked om forsatt delat vållande. Jag svängde vänster i en obevakad korsning där högerregel gäller. Då det är förbjudet göra omkörning i en 4-vägskorsning av denna typ så har jag svårt att acceptera deras hänvisning till 3 kap 26§. Kan tilläggas att även den som körde på mig tog på sig hela ansvaret. Är detta värt att överklaga i tingsrätt eller är det bara att försöka acceptera beslutet? Tackar på förhand!

Lawline svarar

Hej! Då försäkringsbolaget beslutar om din försäkringsersättning kan du vid vårdslöst agerande drabbas av nedsättning av försäkringsersättningen, och i värsta fall kan du bli helt utan ersättning. Försäkringsbolaget beslutar om ditt eget vållande och ansvar för försäkringsfallets uppkomst. Utgångspunkten för försäkringsersättningen är det försäkringsavtal som binder dig och ditt försäkringsbolag. Du bör därför se efter vad avtalet stadgar och definierar som delat vållande vid trafikskador. Utgångspunkten för försäkringsbolagets bedömande förefaller vara Trafikförordningen (1998:1276). 3 kap. 26§ stadgar att du endast får svänga om detta kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning. Vid vänstersväng skall du ligga nära vägbanans mitt och vid svängen befinna dig till höger på den körbana du kör in på. Av din berättelse framgår det inte tillräckligt tydligt hur krocken skedde. Av betydelse är naturligtvis hur påkörningen skedde, exempelvis bakifrån eller framifrån. Generellt borde dock försäkringsbolaget kunna motivera sitt ställningstagande bättre än att endast hänvisa till lagparagrafer. Dock innebär det faktum att den som kört på dig tar hela ansvaret inte per automatik att ditt försäkringsbolag bedömer dig som icke vållande. Emellertid torde den vållande personen, och dennes försäkringsbolag, i sådana fall stå för skadan. Att överklaga till tingsrätt kan innebära att du, för att ha en större möjlighet till positiv utgång, nödgas anlita ett juridiskt ombud, vilket kan bli kostsamt. Istället kan du höra med en jurist på ditt försäkringsbolag angående dina spörsmål. Lycka till! Mvh,
Ola DavidssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000