FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder06/12/2012

Påföljdsval för förstagångsförbrytare

Hej! Jag undrar kort och gott vad som krävs för att få fängelse om man är en förstagångsförbrytare. Alltså, hur grovt måste ett brott vara?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Grundläggande i Sverige är att det finns en presumption mot fängelse vilket innebär att domstolen i första hand inte ska döma ut fängelsestraff. Denna presumption kan dock brytas på grund av brottets straffvärde, art och ifall det är återfall i brottslighet. Gällande straffvärdet så bryts presumptionen generellt om straffvärdet är högre än ett år. För att bedöma hur högt straffvärde ett visst brott har tittar man på brottets straffskala. För misshandel av normalgrad ligger straffet exempelvis på högst 2 års fängelse. Detta innebär att domstolen kan välja att utdöma ett straff mellan 14 dagar till 2 års fängelse. Domstolen ska då börja långt ner i straffskalan och med beaktande av försvårande och förmildrande omständigheter komma fram till det relevanta straffvärdet i fallet. Om domstolen bedömer brottet ha ett straffvärde om 6 månader bryts presumptionen mot fängelse alltså inte medan den bryts om ett straff på 1 år och 2 månader ska utdömas. Brottets art är en annan omständighet som kan bryta presumptionen mot fängelse. Vad som är att betrakta som artbrott är lite oklart men vid bland annat grov rattfylleri, (oprovocerad) misshandel och narkotikabrott utdöms oftast fängelsestraff även om straffvärdet är lägre än ett år. Det är alltså väldigt svårt att generellt svara på frågan hur grovt ett brott måste vara för att man som förstagångsförbrytare ska tilldömas ett fängelsestraff, då det beror på brottets straffvärde och dess art i det enskilda fallet. Hoppas att svaret hjälpt dig!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”