Kan säljaren kräva betalt enligt ett enkelt skuldebrev om varan inte levererats?

2012-12-05 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej! Om jag vid köp av en vara skrivit ett enkelt skuldebrev och kommit överens med säljaren om att varan ska levereras inom en bestämd tid, kan säljaren då kräva betalning även om jag inte mottagit varan och den bestämda tiden är passerad? Tack på förhand!
SVAR
Hej,
tack för din fråga!

Ett enkelt skuldebrev är, till skillnad från ett löpande skuldebrev, inte ett värdepapper utan endast ett bevis om att det finns en fordran. Enligt lagen (1936:81) om skuldebrev 1 § har den som utfärdar ett skuldebrev rätt att göra invändningar angående till exempel det köpeavtal som ligger till grund för att skuldebrevet utfärdades.

Är säljaren näringsidkare och du som köpt varan privatperson är konsumentköplagen (1990:932) tillämplig. Enligt 10 § har du rätt att hålla inne med betalningen om säljaren är i dröjsmål, det vill säga om varan inte avlämnats i tid enligt ert avtal. Enligt 13 § har du även i vissa fall rätt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål.

I annat fall är det köplagen (1990:931) som reglerar förhållandet mellan er, så länge ni inte avtalat om annat. Om varan inte avlämnas har du även i detta fall rätt att hålla inne med betalningen enligt lagens 22 §.

Eftersom du antagligen har rätt att hålla inne betalningen på grund av att säljaren inte levererat varan inom rätt tid, är detta en invändning du kan göra mot säljaren i samband med att han/ hon vill kräva dig på betalning. Så länge säljaren är i dröjsmål har han/ hon inte rätt att kräva dig på betalning enligt skuldebrevet. Skulle köpet hävas på grund av dröjsmålet finns inte längre någon fordran och skuldebrevet gäller då inte längre.

Med vänliga hälsningar
Weronica Nordin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (152)
2021-05-17 Kan ett skuldebrev ingås digitalt?
2021-04-30 Hur vet man om ett skuldebrev är giltigt?
2021-03-08 Vilken typ av dokument bör upprättas vid utlåning av pengar till sambo?
2021-01-27 Vem skall betala en gemensam skuld om ena parten saknar betalningsförmåga?

Alla besvarade frågor (93179)