Jämkning av bodelning enligt 12:2 ÄB och särkullbarns rätt

Hejsan! Ang särkullebarn. A o B är gifta. A har t.ex 100000 på sitt egna konto. B har 50000 på sitt egna konto. B avlider, har särkullebarn o A åberopar 12:2. Gemensamt äger A o B e bostadsrätt, som genererar 500000 netto. Har hört att om A har större procent än B får A mer andelar av boet. Hur blir det matematiskt i ovanstående fall. Rådvill, Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Jag ska försöka svara så systematiskt som möjligt på din fråga. Jag börjar med att ställa upp omständigheterna som jag uppfattat dem utifrån ditt givna scenario, varefter jag kommer förklara rättsläget. Relevanta lagar är: Äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 *Samtliga omständigheter* +Tillgångar+ A: 100' GG* + 250' GG (bostadsrätt) = 350' GG B: 50' GG + 250' GG (bostadsrätt) = 300' GG +Arvingar+ B har särkullbarn. +Testamente+ Finns inget *GG = Giftorättsgods När en av makarna i ett äktenskap avlider görs för det första en bodelning enligt 9 kap. 1 1 Äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). I det här fallet skulle man lägga ihop A's 350' och B's 300' och dela summan lika mellan makarna vilket skulle resultera i att båda skulle få en andel om 325' kr (11 kap. 3 § ÄktB) Om A åberopar 12 kap. 2 § ÄktB om jämkning av bodelning kommer sammanläggningen och delningen inte att ske, och A's andel kommer alltså vara 350' och B's andel kommer vara 300'. B's andel efter bodelningen kommer utgöra dennes kvarlåtenskap, som blir föremål för arv. När en av makarna i ett äktenskap avlider, gäller som huvudregel att den efterlevande maken får ärva den avlidne, men om den avlidne har ett eller flera särkullbarn kommer det barnet eller barnen har rätt att få ut sitt arv, se 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Särkullbarn kan dock välja att vänta på att få sitt arv efter sin förälder tills den efterlevande maken också avlidit (3:1 och 3:9 ÄB) Särkullbarn är bröstarvingar och har rätt att ärva den totala kvarlåtenskapen. Detta kan endast sättas ur spel till viss del genom ett testamente där makarna anger att de ska ärva varandra. De kan dock aldrig på laglig giltig väg testamentera om bröstarvingars laglott (hälften av vad de annars skulle ha ärvt). I det här fallet, då jag inte fått någon information om att något testamente finns, kommer fördelningen se ut som följande efter bodelning och fördelning av arvet: A kommer ha kvar sina 350' kr B's bröstarvinge/-arvingar kommer ha ärvt 300' kr. Detta är ju som sagt endast andelar som måste fördelas på något vis. Mycket av A's och B's egendom finns i bostadsrätten, så A kommer behöva köpa ut B's arvingar på något vis, förutsatt att de inte avstår sin lott till förmån för A, och får ut sin del vid A's senare arvsfördelning. Vänligen,
Marina RönnquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning