Efter separation - vem ska stå för kostnaderna för huset

Efter vår separation ska vi sälja huset. Men det går trögt med försäljningen och en av oss bor därför fortf kvar i huset medan den andre parten flyttat till nytt boende. Vi äger huset 50/50. Vilka kostnader förutom lånet är det skäligt att den som flyttat ut är med och betalar till den som bor kvar? Försäkring, larm, el vatten etc?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! Vid en skilsmässa är huvudregeln enligt 6 kapitlet 7§ Äktenskapsbalk (1987:230), (ÄktB) att vardera make ska stå för sin egen försörjning. Det framgår inte ur frågan om ni redan fullföljt äktenskapsskillnad eller om ni just nu har betänketid, vilket kan vara fallet om man har barn under 16 år eller makarna begär det. Om det är så att ni just nu lever under betänketid så ses ni fortfarande som gifta och enligt 6 kapitlet 1§ ÄktB ska makarna gemensamt bidra efter sin förmåga, till gemensamma och personliga behov. Vilket innebär att man kan bli underhållsskyldig gentemot sin maka även under pågående äktenskap 6 kapitlet 2§ ÄktB. Tanken är att båda makarna ska leva på samma standard under tiden då äktenskapet pågår, men det är inte en självklarhet då skilsmässa är genomförd. I vissa undantagsfall kan man dock få underhåll efter en skilsmässa. En make som är i behov, kan under en övergångstid få underhåll enligt 6 kapitlet 7§ ÄktB, tanken med denna reglering är dock att den ena maken kanske behöver tid efter skilsmässan för att bli självförsörjande genom att till exempel utbilda sig. Det är kanske inte aktuellt i detta fall. Ni är däremot båda samägare till huset och då kan även Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt, (SamägL) vara tillämplig. Enligt 2§ SamägL så beslutar ni tillsammans om förvaltningen/underhållet som rör fastigheten, samtycke krävs från varandra. Ni har till exempel redan beslutat tillsammans att sälja huset. Det är redan klart att ni äger halva fastigheten var och enligt 15§ SamägL så ska kostnader fördelas proportionerligt efter hur stor andel av fastigheten man äger, enligt denna lag ska ni alltså stå för halva kostnaderna var. Det är svårt att säga vad som är skäligt att den andra parten som inte längre bor kvar ska vara med och betala. Om ni inte själva kan komma överens hoppas jag att ovanstående svar kan ge vägledning. Vänligen
Sofia LiljaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”