FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/12/2006

Fördelning av egendom om ena sambon avlider

Hur fungerar sambolagen om en av parterna avlider och det finns särkullebarn och ingenting finns skrivet? Kan man skriva ett gåvobrev på lösöre inkl bilar? Vad krävs för att bilda en Stiftelse? M v h

Lawline svarar

Hej! Utgångspunkten är att sambor inte ärver varandra. Då ett samboförhållande upphör genom att ena sambon avlider och ingenting finns avtalat mellan samborna sker fördelning av egendom genom bodelning enligt sambolagen http://lagen.nu/2003:376 Den egendom som omfattas av bodelningen är den s.k. samboegendomen. Generellt är denna bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk under samboförhållandet, 3 §. Undantag görs för egendom som den ena sambon fått genom gåva, arv eller testamente med villkor att det skall vara den sambon enskilda egendom, 4 §. När det står klart vilken egendom som skall ingå i bodelningen görs avdrag för respektive sambos skulder och därefter delas egendomen i två lika stora delar, 13, 14 §§. Övrig egendom och egendom som används för fritidsändamål eller uteslutande för den ena sambons bruk, t.ex. en bil, omfattas överhuvudet taget inte av bodelningen. Kvarlåtenskapen efter den avlidne sambon fördelas sedan enligt sedvanliga regler om arv enligt ärvdabalken http://lagen.nu/1958:637 Genom att skriva ett samboavtal kan man i förväg komma överens om praktiska frågor och hur egendomen skall fördelas om samboförhållandet av någon anledning upphör. Vill man förfoga över sin kvarlåtenskap skall detta ske genom ett testamente för att vara giltigt. I ett testamente kan man bestämma hur hela eller delar av kvarlåtenskapen skall fördelas. Det bör bl.a. noteras att för testamente gäller en rad formkrav och att bröstarvingar alltid har rätt att få ut sin laglott. Vill man bilda en stiftelse krävs bl.a. att man i ett förordnande anvisar viss egendom som skall användas för ett bestämt ändamål. Egendomen skall vidare avskiljas för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet, 1 kap. 2 § stiftelselagen http://lagen.nu/1994:1220 . Ett sådant förordnande kan göras exempelvis göras i ett testamente. En stiftelse är en juridisk person och kan exempelvis ha som ändamål att bedriva välgörenhet eller dela ut stipendier. Mvh,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000