Tvångsskifte

2005-12-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
hej ett arv ska skiftas till 9 syskon fonus har skött boupptäckningen och ett av syskonen gav fullmakt till ett annat syskon att bevaka hans del i arvet. När fonus är klar med allting och alla syskon skriver under arvsskiftet, Men då vägrar plötsigt syskonet som gett fullmakten att godkänna skiftet med motiveringen att allt inte gått rätt till. Fonus har sökt honom 3 gånger och bett honom komma och titta på alla papper men han infinner sig inte. SÅ FRÅGAN 1 Vad gör de andra syskonen nu när de inte får ut sin lott när han vägrar skriva under 2 Hur länge kan det gå innan de andra arvingarna måste ta till rättsliga årgärder och vilka är det och vem får stå för den notan om det senare visas att inget fel var begånget
SVAR
Det enda medel som står till buds är tvångsskifte. Detta sker enligt 23 kap. 5 § ärvdabalken, se http://www.lagen.nu/1958:637, genom att någon av dödsbodelägarna vänder sig till tingsrätten och begär att en skiftesman utses. Det räcker således att en av dödsbodelägarna lämnar in en ansökan. Skiftesmannen, som troligtvis kommer att vara en advokat, kommer då att utföra arvskiftet. Ersättningen till denne ska enligt ovan nämda paragraf betalas av dödsboet. Därför bör man informera det syskonet som inte vill skriva under att det här kan bli en mycket kostsam tvist för dödsboet.

Om sedan någon av dödsbodelägarna är missnöjd med tvångsskiftet får denne klandra skiftet genom att till tingsrätten lämna in en stämningsansökan mot de andra dödsbodelägarna. Det ska den missnöjda dödsbodelägaren göra inom fyra veckor från det att han får skifteshandlingen, annars förlorar han sin rätt att klaga. Den parten som förlorar detta mål ska enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken ersätta den andra parten dennes rättegångskostnader, se http://www.lagen.nu/1942:740.

Mikael Witting
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll