Efterarv och fri förfoganderätt

Vilken åtgärd behöver jag vidtaga för att barnens mor, vid min bortgång, skall utan medförmyndare eller överförmyndare, kunna disponera arvet tills dess att barnen blir myndiga?

Lawline svarar

Hej, När arvlåtaren var gift vid sin bortgång genomförs en bodelning, varvid hälften av giftorättsgodset och eventuell enskild egendom utgör arvlåtarens kvarlåtenskap. Den efterlevande maken har rätt att ärva arvlåtarens kvarlåtenskap före gemensamma barn. Kvarlåtenskapen, som då utgör en viss kvotdel av den efterlevande makens totala förmögenhetsmassa, får disponeras fritt av denna (s.k. ”fri förfoganderätt”). Barnens arvsrätt efter arvlåtaren kvarstår, men skjuts upp till dess att även den efterlevande maken avlider. Detta kallas efterarv och stadgas i 3 kap 2 § ärvdabalken. Att den efterlevande maken har fri förfoganderätt över den del av sin egendom som utgörs av arvet innebär inga andra begränsningar än att den efterlevande maken inte kan testamentera bort den delen av egendomen. Skulle efterlevande make i ett testamente förfoga över den kvotdel av sin förmögenhet som utgörs av arvet blir testamentet automatiskt overksamt i den delen. I övrigt är dispositionsrätten under den efterlevande makens livstid total, och denna får till och med förbruka eller skänka bort egendomen. Din fråga rör ordagrant gemensamma barn. Jag vill ändå påpeka för säkerhets skull att reglerna ser annorlunda ut när den avlidna maken även har övriga barn (s.k. särkullbarn). Skulle Du vilja ha mer information får Du gärna återkomma till oss med ytterligare frågor. Hoppas att denna information har varit till hjälp! Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000