FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/11/2012

Skuldfördelning med anledning av äktenskapsskillnad

Hej Det så att min syster har blivit lämnad av sin make, så dom skall nu skiljas(har ansökt men ej betalt för skilsmässan än) så min fråga gäller skulder. Dom har inget äktenskapsförord eller liknande. Det är så att under äktenskapetstid så har dom dragit på sig stora skulder så som kreditkort och diverse konton, visserligen har dessa enbarts tagits i min syster namn men maken har mer än använt krediterna. spenderat dom på allt möjligt. Så min fråga är kan min syster begära av sin make att dom skall dela på skulderna, för som dagsläget ser ut så kommer inte hon och sina två barn kunna klara sig ekonomiskt med dessa skulderna?? Lika hade dom ett hus som redan sålts, pengarna som dom fick gick alla in på makens konto.en viss del av pengarna dock till att lösa bort huslån,gemesammt lån, men det vart pengar över, och nu hävdar maken att han skall ha mycket mer eftersom han renoverat huset, men pengar till renoveringarna har tagits från hennes kreditkort,(dock finns inga kvitton kvar), kan han verkligen säga så att han skall ha mer?

Lawline svarar

Hej Elina! För det första, tack för att du vänder dig till Lawline. Mot bakgrund av din fråga väljer jag att svara följande: Din fråga rör äktenskapsskillnad mellan makar och deras respektive skulder, äktenskapsförord saknas. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem mellan genom bodelning (Äktenskapsbalken 9:1). B Vad ingår då? Jo, i en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, alltså all egendom de har (ÄktB 10:1). Hur går man till väga vid en bodelning? Först ställer man upp en tabell för respektive make, där under skriver man ner all egendom de äger var för sig (ÄktB 11:1). NU TILL DIN FRÅGA: vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (ÄktB 11:2). Kreditskulderna står på din syster, alltså ska dessa skulder avräknas från hennes egendomsmassa (se nedan mitt exmepel). Det som efter det återstår av makarnas andelar, när avdrag gjorts för skulderna som hör till respektive make, ska läggas samman till en summma som sen helt enkelt bara delas med 2, summan tilldelas varje make. Möjligheter kan finnas för jämkning (ÄktB 12:1) Men för att du bättre ska förstå hur jag menar så ger jag ett exempel (observera ett exempel!) Kalle Stina egendom 20 000 30 000 Skulder -5 000 -25 000 kvar: 15 000 5 000 Detta slås ihop: (15 + 5) 20 000 Och delas nu mellan makarna: 10 000 10 000 Som du ser hade kalle 15 000, efter att hans skulder dragits, och Stina hade kvar 5 000, efter att hennes skulder dragits. Det som har skett här är att Kalle gett 5 000 till Stina. Vilket i din systers fall blir intressant, om det är så att maken har mer egendom än din syster så ska det ske en fördelning. Precis som skett i mitt exepel (5 000 ska ges av Kalle till Stina). Egentligen är det så att ju mer skulder en make har, desto mindre blir dennes del som ska delas med den andre maken... Svaret är högst exemplifiernade med anledning av att informationen är knapp, vi rekommenderar alltid att man vänder sig till en färdig jurist med sina frågor om tveksamheter kvarstår Med vänlig hälsning Emelie K - Lawline
Emelie KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000