FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder17/11/2012

Motstånd mot entrévärd

För att göra en väldigt lång historia kort. Var ute på staden och gick pubrunda, blev nedbrottad av en entrevärd efter en liten diskution och jag blev både shockad och panikslagen, blev jävligt arg vilket innebar att jag gjorde motstånd tills ordningsvakter kom och handfängslade mej.Jag måste fått någon blackout i ilskan för ja minns knappt något. Han påstår att jag hotade att döda hans barn och hade spottat på honom samt slagit honom i ansiktet. ordningsvakterna var väldigt hårda medans jag låg med handfängsel, vred om fingrar och handleder. polisen kom och anhöll mej och jag fick spendera nästan 24 timmart på stationen. Givetvis vittnar ordningsvakterna för hans fördel enligt polisen. till saken är att jag anser att han såg sin chans att på mej anhållen och han tog den p.g.a. att min fru gjort tidigare anmälningar mot honom som dödshot, sönderskurna däck, förföljelse och många många hotfulla sms. till min fråga, hur kan en entrevärd bli en tjänsteman? vilket straff väntar? Har stadigt jobb sen 12 år, hus och är inte tidigare straffad.

Lawline svarar

Hej! Jag kommer nedan att gå igenom de olika brott som skulle kunna aktualiseras i ditt fall, men om du kommer att hållas ansvarig eller vad du i så fall kommer att hållas ansvarig för kan jag inte säga. En entrévärd kan inte bli en tjänsteman i den bemärkelsen att det skulle röra sig om våld mot tjänsteman eller våldsamt motstånd enligt 17 kap. 1 § eller 17 kap. 4 § brottsbalken (BrB), eftersom en entrévärds uppgifter inte innefattar myndighetsutövning. Om ditt motstånd innebar att du tillfogade honom kroppsskada eller smärta är det istället misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB som blir aktuellt. För misshandel döms man till fängelse i högst två år. Är brottet mindre allvarligt (ringa) är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Att spotta på någon annan utgör normalt ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB, men om man genom samma gärning samtidigt tillfogar kroppsskada eller smärta döms man bara för misshandel. För ofredande döms man till böter eller fängelse i högst ett år. Att hota att döda någon annans barn utgör olaga hot enligt 4 kap. 5 § BrB, något man döms till böter eller fängelse i högst ett år för. Jag kan inte säga vilket straff som väntar eftersom det beror på vilket eller vilka brott domstolen skulle hålla dig ansvarig för. Om gärningen föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende (provokation) beaktas detta som en förmildrande omständighet enligt 29 kap. 3 § BrB. Detta har betydelse för bedömningen av brottets/brottens straffvärde. Skulle domstolen anse att påföljden inte kan stanna vid böter kan domstolen istället för att döma till fängelse döma till villkorlig dom eller skyddstillsyn (se 30 kap. 7 & 9 §§ BrB). Vid valet av om man ska döma till villkorlig dom/skyddstillsyn eller fängelse är brottslighetens straffvärde, art samt återfall omständigheter som beaktas (30 kap. 4 § BrB). Normalt döms man endast till en påföljd även om man fälls till ansvar för flera brott (30 kap. 3 § 1 st BrB). Länk till BrB: https://lagen.nu/1962:700 Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?