FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder14/11/2012

Om preskriptionstid

Hej, En kvinnas moped har blivit stulen där jag bor. Hon hävdar att jag stulit den. Hon menar att detta har polisanmälts, vilket var för drygt 2 månader sedan. Hur lång tid tar det tills polisen tar kontakt med mig? Kommer polisen ens att göra detta? tack på förhand

Lawline svarar

När en anmälan gjorts ska polis eller åklagare bedöma vilka möjligheter som finns att utreda brottet.(Exv. om det finns vittnen, känd identitet på misstänkt person, signalement på misstänkt person eller teknisk bevisning.) Sedan fattas beslut av åklagare om att en förundersökning ska inledas. I det här läget bör ev. misstänkt kontaktas. Utredningen av det anmälda brottet kan ta olika lång tid beroende på vilken typ av brott det handlar om och hur mycket fakta som finns i ärendet. Om det inte finns tillräckligt med underlag, som till exempel vittnesuppgifter eller andra bevis, avslutas ärendet. En brottsutredning kan även tas upp igen om det kommer fram nya uppgifter från dig, från ett vittne eller på något annat sätt. Enligt BrB 8:1 (https://lagen.nu/1962:700#A3) kan den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det dömas (om tillgreppet innebär skada) för stöld till fängelse i högst två år. Preskriptionstiden är fem år, om brottet inte kan medföra svårare straff än fängelse i två år. https://lagen.nu/1962:700#A3
Amanda RasmussonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”