Makes skydd för gemensam bostad när den avlidne endast har särkullbarn

Hej! Jag har ett särkubarn och känner till särkullbarns arvsrätt. Fråga: Kan mitt särkullbarn kräva försäljning av vår fastighet som ägs gemensamt av min hustru och jag i det fall jag avlider? Detta i syfte att erhålla så mycket som möjligt i arv.

Lawline svarar

Hej, Jag utgår i mitt svar från att det särkullbarn du har är ditt ända barn och att du inte har har skrivit något testamente. Vidare utgår jag ifrån att båda era andelar i fastigheten utgör giftorättsgods. Om du skulle avlida ska en bodelning mellan din efterlevande make och ditt dödsbo förrättas innan kvarlåtenskapen efter dig ska fördelas. Centralt för bodelning mellan makar är att vardera makes giftorättsgods, efter avdrag för vardera makes skulder, ska delas lika mellan dem. Det betyder att din andel i fastigheten kan tillfalla din make så länge ditt din make har, till lika värde, egendom som kan tillfalla ditt dödsbo. Men eftersom att huvudregeln vid bodelning är att vardera make i första hand har rätt att erhålla sin egen egendom som lott vid en bodelning får vi utgå ifrån att ditt barn, som är ensam dödsbodelägare, kommer vilja att din andel i fastigheten tillfaller dödsboet. Emellertid finns en behovsregel i äktenskapsbalken 11 kap. 8 § som ger din efterlevande make rätt att erhålla eran gemensamma bostad som lott vid en bodelning. En förutsättning för att denna regel ska bli tillämplig är emellertid att hon anses vara i behov av den. Man gör alltså en behovsprövning där man bl. annat beaktar din makes ålder och hälsa, din makes avstånd arbete etc. Vidare ska övertagandet anses vara skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt. En annan förutsättning är att din make kan kompensera din andel i fastigheten genom att överföra annan egendom eller pengar till ett lika stort värde. Om vi nu hamnar i den situationen att din hälft av fastigheten tillfaller ditt dödsbo vid en bodelning så kommer den utgöra en del av din kvarlåtenskap. Eftersom du enbart har ett barn och din efterlevande make inte är arvsberättigad kommer hela din kvarlåtenskap tillfalla ditt barn. Således erhåller ditt barn din andel i fastigheten och blir delägare tillsammans med din efterlevande make. Den lag som reglerar de förhållandet att en egendom ägs av fler än en person är Lag (1904:48) om samäganderätt. I dess 6 § finns i en möjlighet för ditt barn att tvinga igenom en försäljning av fastigheten. Min rekommendation är att du upprättar ett testamente och i det förordar att din andel i fastigheten ska tillfalla din hustru när du avlider. På så sätt erhåller hon ett starkare skydd för att få bo kvar i fastigheten, än regeln i 11 kap. 8 § Äktenskapsbalken kan erbjuda. Det du ska beakta när du skriver testamente, förutom att det författas och upprättas på ett formenligt sätt, är att du inte förordnar om mer än hälften av dina tillgångar. Ditt barn har nämligen, enligt laglottsskyddet, rätt att få ut hälften av din kvarlåtenskap oavsett vad som står i testamente. Har du ytterliggare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga! Med vänlig hälsning,
Joel Sandin PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning