FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn10/11/2012

Makes arvsrätt efter make med särkullbarn

gifta med särkullebarn, testamente upprättat. Maken står som ensamägare till bostadsrätt.Ej enskild egendom. Ärver särkullebarnet och hustrun hälften var???

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Var arvlåtaren gift tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken, 3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken (ÄB). Detta gäller dock inte om arvlåtaren efterlämnar särkullbarn. Ett testamente där mer än hälften av kvarlåtenskapen förordnas tillfalla den efterlevande maken inkräktar på bröstarvinges ovillkorliga rätt till laglott, och denna har då rätt att begära jämkning i testamentet, 7 kap. 3 § första stycket ÄB. Under förutsättning att testamentet är upprättat till förmån för den efterlevande maken och att det finns endast en bröstarvinge kan man säga att effekten blir att den efterlevande maken och särkullbarnet, dvs. bröstarvingen, ärver kvarlåtenskapen med hälften var. Jag hoppas att detta besvara dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?