FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/11/2006

Testamente och laglott

Vi är ett gift par utan gemensamma barn. Vi har båda barn från tidigare äktenskap. Bör vi skriva ett gemensamt testamente så att den efterlevande vid den andres bortgång kan få möjlighet att bo kvar i vår gemensamma villa. Barnen har rätt till laglott - vad innebär det?

Lawline svarar

Hej, När make/maka dör ärver efterlevande make/maka all egendom med fri förfoganderätt. Finns det, som i ert fall, särkullbarn har de dock rätt att få ut hela sitt arv direkt. Efterlevande make/maka har ändå alltid rätt att ur kvarlåtenskapen få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger basbeloppet (ca 160 000 kr). (3:1 ÄB) Om särkullbarnen omedelbart gör gällande sin arvsrätt, omfattar den förälderns hela kvarlåtenskap, och barnen ärver med lika stor andel. Vad var barn erhåller utgör dennes arvslott. (2:1 ÄB) Har du exempelvis två barn kommer hälften av din kvarlåtenskap tillfalla det ena barnet som dennes arvslott, och hälften det andra barnet som dennes arvslott. Genom testamente kan ni frångå denna arvsordning. Ens barn har dock, precis som du säger, alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av deras enligt lag utgående arvslott. (7 kap ÄB). Detta innebär att du inte kan testamentera bort mer än hälften av din kvarlåtenskap, då dina barn har rätt till denna. Om du som i exemplet ovan har två barn, utgör varderas laglott 1/4 (hälften av 1/2) av kvarlåtenskapen, sammanlagt alltså 1/2 (1/4 + 1/4) av kvarlåtenskapen. Till din make är du alltså fri att testamentera bort egendom till ett värde motsvarande hälften av din egendom. Om värdet av din del av den gemensamma villan inte överstiger hälften av dina tillgångar kan du alltså testamentera bort den till din make. Ovanstående resonemang gäller också för din make. Ärvdabalken finner du http://www.lagen.nu/1958:637 Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000