FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/10/2012

Innebörden av preskription och ny lagstiftning efter att gärning begåtts.

Jag står åtalad för bokföringsbrott då jag lämnat in årsredovisningen sent, nästan 7 månader sent vid ett tillfälle. I samband med revision så anmäldes jag. Revisionen påbörjades 2009, dvs för mer än två år sedan. Först för en månad sedan delgavs jag misstanke om brott. Min mentor dog, min pappa hade fått en STROKE och själv undersöktes jag för detsamma under tiden då jag skulle lämna in årsredovisningen och pga detta blev jag så sen. Finns det möjlighet att bli helt friad? Hur stora är chanserna att jag blir dömd till ringa bokföringsbrott, där preskriptionstiden väl är 2 år? Om inte, kan jag hänvisa till en kommande lagändring (SOU 2009:46)? Går det att skjuta upp Tingsrättens huvudförhandling tills propositionen är "klubbad"? Snälla hjälp mig!

Lawline svarar

Hej, Bokföringsbrott regleras i Brottsbalken (BrB) 11 kap 5 §. Hur stora chanserna är att du döms till ringa bokföringsbrott och inte bokföringsbrott av normalgraden kan jag inte svara på utifrån förutsättningarna i frågan. Det stämmer dock att preskriptionstiden för ringa bokföringsbrott är 2 år medan preskriptionstiden för bokföringsbrott av normalgraden är 5 år, vilket framgår av BrB 35 kap 1 §. Innebörden av att preskription infallit skulle vara att ingen påföljd döms ut. Din personliga situation under tiden som bokföringen underläts kan spela in som en förmildrande omständighet. Förmildrande omständigheter regleras i BrB 29 kap 3 § och kan påverka påföljdens omfattning. I vilken grad just din situation skulle verka förmildrande är svårt att säga men det skulle i så fall troligtvis bedömas utifrån BrB 29 kap 3 § 2 p. Denna punkt behandlar fall då man av olika orsaker kan ha haft svårt att kontrollera sitt handlande. Huvudregeln är att brottet ska bedömas utifrån den lagstiftningen som fanns när brottet begicks. Det finns dock ett undantag som säger att om det finns en ny lag, när domen ska fällas, ska den användas om den leder till ett lindrigare straff eller straffrihet. Detta framgår av lag (1964:163) om införande av brottsbalken (BrP) 5 §. Möjligheten att frias helt finns då det är domstolen som ytterst bedömer om ett brott begåtts eller inte. Här hittar du: BrB: https://lagen.nu/1962:700#K11 BrP: https://lagen.nu/1964:163 Vänligen,
Frida KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”