FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/11/2006

Förskott på arv

Min mor gav min syster sommarstugan i ett gåvobrev där det stod att den inte skulle räknas som förskott på arv, att hon skulle ha nyttjanderätt livet ut, att fastigheten ej fick överlåtas utan givarens tillåtelse. Genom denna gåva (200-400 tusenkronor) till ena barnet så blir det skulder istället för tillgångar, skulderna är delvis för renovering/upprustning av sommarstugan. Går det att som i detta fall ge bort det av värde till ena barnet så att det sedan inte finns något att ärva och att det inte skall räknas som förskott på arv?

Lawline svarar

Hej, Förskott på arv regleras i ärvdabalkens 6 kap., se http://www.lagen.nu/1958:637. Huvudregeln är att det som arvlåtaren i livstiden gett en bröstarvinge (ett av sina barn) skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren. Lagen utgår ifrån att arvlåtaren vanligtvis vill behandla alla sina barn lika och att kompensation därför bör lämnas för gåvan. Undantag från huvudregeln är dock fallen att arvlåtaren uttryckligen föreskrivit att något annat skall gälla, eller att det med hänsyn till omständigheterna måste antas att arvlåtaren avsett att gåvan inte skulle avräknas som ett förskott på arv. I dessa fall skall gåvor till barn inte avräknas som förskott på arv. Du hittar den här regleringen i 6 kap. 1 § 1 stycket. Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000