FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn29/10/2012

Särkullbarns arvsrätt och basbeloppsregeln

Hej! Hur fördelas arvet efter en avliden person som är gift samt har särkullbarn. Hur fördelar man genom basbeloppsregeln och laglotten om hans tillgångar uppgår till 100 000 kr?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Enligt gällande rätt har särkullbarn alltid rätt att få ut sitt arv direkt efter den avlidna föräldern, detta går att utläsa ur 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken. Undantag från denna regel kan enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken göras om särkullbarnen väljer att avstå arv från den först avlidna till förmån för den efterlevande maken. Jag utgår i mitt svar från att det inte finns några gemensamma barn i förhållandet med den efterlevande maken. Utfallet av att inga gemensamma barn finns blir att hela kvarlåtenskapen tillfaller särkullbarnen. Hur stor andel som tillfaller varje särkullbarn beror på hur många de är. Det är svårt att utifrån din fråga avgöra vilken betydelse basbeloppsregeln får. Basbeloppsregeln är en garantiregel för efterlevande make att behålla egendom som motsvarar ett värde av fyra basbelopp enligt 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken. Ett basbelopp motsvarar idag 44 000 kr. I första hand ska behoven för de sammanlagt 176 000 kr tillgodoses genom egendom från bodelning, egendom som är den efterlevandes enskilda eller som den efterlevande har fått genom arv eller testamente från den först avlidne. Har den efterlevande genom att räkna in nämnd egendom inte uppnått fyra basbelopp ska kvarstående belopp (upp till 176 000 kr) tas från särkullbarnens lott. Därefter tillfaller resterande del av kvarlåtenskapen särkullbarnen och ska delas lika dem emellan. För att kunna besvara frågan mer precist behövs kännedom även rörande den efterlevandes ekonomiska förhållande. Bra att veta är att den egendom som tillfallit efterlevande make med anledning av basbeloppsregeln räknas som arv efter först avliden make och arvingarna efter den först avlidne har därmed rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider i enlighet med vad som sägs i 3 kap. 1 § ärvdabalken. Länk till ärvdabalken: http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19580637.htm Hoppas att min redogörelse har hjälpt dig förstå rättsläget. Vänligen,
Matilda KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?