FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/10/2012

God man

Hej! Har en fråga gällade godmanskap enligt Föräldrabalken kap 11 §4, där det framgår att godman kan vara aktuellt att ansöka om vid sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller psykisk störning. Vilka regler enligt lag gäller för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som varken har/är en sjukdom eller ett försvagat hälsotillstånd? Personer med dessa svårigheter har ofta stort behov av stöd av ex godman. Har man rätt att enligt lag välja bort att inte gå in med stöd enligt godmanskap till personer med neuropsykiatriska diagnoser tex Asperger och ADHD dvs personer utan utvecklingsstörning(dvs att hänvisa till att dessa personer ej har rätt att ansöka om godmanskap pga att de ej har en utvecklingsstörning?) (Men som dock kanske har lika omfattande behov av stöd)? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej Sara! Enligt Föräldrarbalken 11 kap. 4§ kan du få god man om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre kan bevaka din rätt i samhället, sköta din ekonomi eller för övrigt sörja för din person. Behovet av god man ska styrkas med ett läkarintyg. Lägg märke till att det i lagen står "eller liknande förhållande" (https://lagen.nu/1949:381). Under "liknande förhållande" faller personer som t.ex. har ADHD eller Asperger syndrom. Man kan själv ansöka om god man, även ens närmaste anhöriga kan också hjälpa till med en ansökan. Detta görs hos Överförmyndar-nämnden. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Lisa SennerbyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000