FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder23/10/2012

Påföljd för bedrägeri

Hej Min fråga lyder. Jag och en vän sålde saker över nätet i en annans persons namn.allt gick bra till min vän åkte in för ett annat brott*GROVT RÅN* och fick 4.5 år.när han åkte in va det några personer som inte fick sina varor helt enkelt och pengarna har dom satt in på mitt konto då min polare inte hade något.Nu e jag kallad till förhör för bedrägeri.eftersom jag e straffad för misshandel tidigare e jag lite ovis vad jag kan få för straff? min polare säger att jag ska skylla på han för att han redan sitter på ett långt straff och inte lär få någon på backning då det bara handlar om ca 1200kr och att vi sålde prylarna med en stulen identitet.Sorry om det blev lite rörit men tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! det är alltid svårt att säga exakt vad för straff en domstol kommer att komma fram till i det enskilda fallet men bedrägeriebrottet har en straffskala på fängelse (14 dagar) till två år. Då det rör sig om en liten summa så tror jag inte att domstolen kommer att bedöma straffet som svårare än straffminimum såvida det inte finns några andra försvårande omständigheter som du inte redovisat. Vad då gäller påföljdsvalet så gäller enligt 30:4 Brottsbalken att rätten helst ska döma till annan påföljd än fängelse, då det i ditt fall inte rör sig om artbrott eller ett brott som föranleder fängelse över ett år så kommer påföljden förmodligen inte bli fängelse. Du har dock tidigare varit dömd för misshandel vilket innebär att det rör sig om ett återfall. För att påföljden ska bestämmas till fängelse på grund av återfall krävs dock ofta tre, fyra stycken som dessutom helst rör sig om likartad brottslighet, bedrägeri och misshandel är inte alls likartade. Att det rör sig om återfall kan dock vara ett skäl för domstolen att döma till skyddstillsyn då du kan bedömas ha ett behov av stöd för att inte återfalla i brottslighet. Min bedömning blir därför att du kan komma att få en dom på skyddstillsyn alternativt villkorlig dom tillsammans med böter. Vad gäller att skyllda på din vän gäller att eftersom pengarna inbetalats på ditt konto kommer du förmodligen i vilket fall som dömas för medverkan. vad gäller din vän så är det förmodligen korrekt att den nya brottsligheten inte skulle påverka hans nuvarande fängelsestraff i någon större mån. Hoppas detta varit till hjälp.
Lawline RådgivareRådgivare