FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/10/2012

Påföljder för unga lagöverträdare

Hej! Min dotter och hennes vän gjorde ett inbrott genom att ta sönder ett fönster hos min dotters farmor där de badade och åt ur deras kylskåp. Min dotter är femton o hennes kompis är fjorton.Hen farföräldrar kommer att göra en polisanmälan. Ska sägas att min dotter var berusad och var borta under hela natten som slutade i att jag polisanmälde henne för att var försvunnen. Polisen hittade henne och hennes vän vid midnatt tagen och chockad över allt som hänt. min fråga vad kan min dotter vänta sig för påföljd? Mvh.

Lawline svarar

Hej! Enligt 1 kap. 6 § brottsbalken (BrB) får bara den som begår brott efter att den fyllt 15 år dömas till påföljd. Eftersom din dotter är 15 år kan hon alltså dömas till påföljd för de/det brott hon begått. Vilken påföljd din dotter kan vänta sig beror på vilket brott hon döms skyldig till. Vilket det kommer bli beror på olika objektiva och subjektiva förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om ett visst brott. Jag kommer därför att generellt redogöra för de olika påföljderna som kan bli aktuella för ungdomar som dömts till ansvar för brott. Enligt 32 kap. 1 § BrB kan den som begår brott innan den fyllt 21 år dömas till ungdomsvård om personen har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ungdomsvård kan skärpas genom att förenas med antingen ungdomstjänst eller dagsböter (32 kap. 3 § BrB). Som utgångspunkt gäller att om ungdomsvården kräver skärpning så ska ungdomstjänst väljas i första hand om det inte anses alltför ingripande (32 kap. 3 § 2 st. BrB). Domstolen kan även ålägga den dömde att med eget arbete hjälpa den skadelidande att avhjälpa eller begränsa den skada som uppkommit på egendom som den dömde har orsakat (32 kap. 1 § 5 st. BrB). Ungdomstjänst kan även dömas ut som fristående påföljd, dvs. utan att den är förenad med ungdomsvård (32 kap. 2 § BrB). Förutsättningar för att döma till ungdomstjänst är att den dömde måste lämna sitt samtycke samt att påföljden bedöms som lämplig med hänsyn till den dömdes person och övriga omständigheter. Ungdomstjänst innebär ett åläggande att utföra oavlönat arbete i lägst 20 och högst 150 timmar. Ungdomstjänst ska som huvudregel dömas ut bara om det inte finns skäl för att döma till ungdomsvård. Sluten ungdomsvård kan bara dömas ut om domstolen i det konkreta fallet kommer fram till att den tilltalade annars skulle dömas till fängelse (32 kap. 5 § BrB), vilket kräver att synnerliga skäl föreligger (30 kap. 5 § BrB). Det rör sig således om allvarliga brott där sluten ungdomsvård blir aktuellt. Vilken påföljd som det blir i det enskilda fallet är beroende av en rad olika omständigheter och är föremål för en omfattande bedömning av domstolen. Jag kan därför inte säga vilken påföljd din dotter kommer dömas till, men jag hoppas att redogörelsen hjälpt dig lite så att du i alla fall vet vilka påföljder som finns för domstolen att välja bland. Länk till BrB: https://lagen.nu/1962:700 Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”