FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder14/10/2012

Straffvärde och påföljdsbestämning vid flerfaldig brottslighet

Hejsan! Min sambo står åtalad för en rad brott: Grov misshandel Grovt hemfridsbrott Skadegörelse 2 ringa narkotika brott Grov olovlig körning Drograttfylleri Natkotikabrott Stöld Inbrott Narkotika innehav Är säkert någon mer punkt som jag glömt. Vid husrannsakan fann polisen stora mängder av olika former av narkotika. Han är sedan tidigare dömd för grov olovlig körning och stöld. Vad kan jag förvänta mig att han kommer få för straff utifrån de aktuella åtalspunkterna???

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Med anledning av bristande information gällande omständigheter för varje brottstyp kan följande ses som en ren uppskattning. Det tjänar inte till att utreda i detalj, varför jag nedan endast kommer att ge en kort översikt i hur svensk påföljdsbestämning vid flerfaldig brottslighet går till. Jag kommer här utgå från att din sambos straffvärde alltid ligger vid minimum för det enskilda brottet. Som du förstår så kanske fallet inte är så (och för den delen är det ju inte heller säkert att han fälls för samtliga brott). Straffskalorna för de enskilda brotten som du beskrivit: Grov misshandel, BrB 3:6 *Fängelse 1 år* – Fängelse 6 år Grovt hemfridsbrott, BrB 4:6 *Fängelse 14 dagar* – Fängelse 2 år Narkotikainnehav (även detta är narkotikabrott) NSL 1 § – *Fängelse 14 dagar* – Fängelse 3 år Stöld BrB 8:1 *Fängelse 14 dagar* - fängelse 1år Grov olovlig körning, TBL 3 § *Fängelse 14 dagar* – Fängelse 6 mån Skadegörelse, BrB 12:1 *Böter* – Fängelse 1 år 2 Ringa narkotikabrott, NSL 2 § *böter* – Fängelse 6 mån Drograttfylleri, TBL 4 § *Böter* – Fängelse 6 mån Inbrott (hemfridsbrott?) 4:6, *böter* Till en början ska en gemensam straffskala för den flerfaldiga brottsligheten konstrueras i enlighet med BrB 26:2. Detta innebär att det strängaste straffminimum kommer att tillämpas och att det strängaste straffmaximum kommer att överskridas med två år. Detta innebär att straffskalan för den gemensamma brottsligheten blir fängelse 1 år – fängelse 8 år. Sedan skall straffvärdet för varje enskilt brott adderas enligt asperationsprincipen samt principen om straffvärdeomständigheternas avtagande betydelse. Detta innebär att brottet med högst straffvärde (i detta fall den grova misshandeln) bilda utgångspunkt för att sedan addera de övriga brotten med avtagande stränghet. Jag har ovan fetmarkerat det straffvärde som jag använt som utgångspunkt vid denna beräkning. Eftersom de övriga brotten har, i förhållande till den grova misshandeln, låga straffvärden så kommer straffvärdet se ut ungefär såhär: 1 år + 1 vecka + några dagar + några dagar till (och med fortsatt avtagande betydelse till dess att hänsyn över huvud inte tas). Sammantaget kan antas att straffvärdet skulle vara någonstans strax över ett års fängelse. I verkligheten finns det sedan möjlighet att justera detta straffvärde efter olika omständigheter (som i detta fall saknas) varför jag direkt går vidare till vilken påföljd som ska utdömas. *Påföljdsval* Utgångspunkten är att endast en påföljd ska utdömas, BrB 30:2 (även om undantag kan göras). Därvid skall utgångspunkten vara att fängelse ej skall utdömas. Denna presumtion bryts dock om straffvärdet är över 12 månader, om brottslighetens art tyder på det (i detta fall gör det), samt återfall (i detta avseende vet jag för lite om den tidigare brottsligheten för att kunna avgöra om så är fallet). Sammantaget kan sägas att presumtionen kommer att brytas i detta fall, varför fängelse bör utdömas om inte det finns anledning att ta hänsyn till gärningsmannens ungdom. Detta är endast möjligt då gärningsmannen var under 21 år vid tillfället för brottsligheten. Huruvida så är fallet vet jag inte, men då krävs ännu starkare skäl för att åberopa fängelse. För mer information se: Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700), Trafikbrottslagen (https://lagen.nu/1951:649) samt Narkotikastrafflagen (https://lagen.nu/1968:64) Jag hoppas att jag lyckats bringa någon form av klarhet i denna snåriga påföljdsskog. Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo