Arvsrätt för makar när det finns särkullbarn.

Gift med make som hade eget hus sedan tidigare. Inget äktenskapsförord skrivet. Maken har två barn, inga gemensamma. Vi vill att jag ska sitta i "orubbat bo" ifall han avlider före. Är det möjligt och måste man i så fall skriva något dokument? Hur ser arvsföljden ut beroende på om: A: Maken avlider först, ärver jag som maka 50% samt hans barn 50%? Ärver sedan hans barn mig automatiskt? B: Jag avlider först, ärver maken allt?

Lawline svarar

Hej,

Svar fråga A: Om din make avlider ska en bodelning upprättas. Av bodelningen har du rätt till din halva av ert gemensamma giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230. I 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken står vad som är enskild egendom. Det betyder att du har rätt till halva huset även om din make ägde huset innan ni ingick äktenskap. När bodelningen är klar tillhör hans halva av giftorättsgodset dödsboet. Kvarlåtenskapen i dödsboet ärver hans barn. Vill du bo kvar i huset måste du således lösa ut hans del då hans barn (särkullbarnen) har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637).

Svar fråga B: Om du skulle avlida först ärver din make hela din kvarlåtenskap. Om dina föräldrar, syskon eller syskonbarn lever när din make senare avlider ärver den med bäst arvsrätt din kvarlåtenskap i form av efterarv efter honom. Hans barn ärver då inte dig.

Som jag skrev tidigare så har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt vid arvlåtarens död. Om du och din make önskar att hans barn ska avvakta med att ta ut sitt arv rekommenderar jag er att skriva ett inbördes testamente. I testamentet skriver ni att ni önskar ärva varandra. Även om ni upprättar ett sådant testamentet har hans barn en ovillkorlig rätt att få ut något som kallas för laglott. Laglotten motsvarar halva arvslotten.

Exempel: Om din makes totala kvarlåtenskap är 100 000 kronor och han har två barn blir arvslotten för var och ett av barnen 50 000 kronor (100 000 kronor / 2 barn = 50 000 kr/ barn). Laglotten är hälften av arvslotten, alltså 50 000 kr arvslott / 2 = 25 000 kr laglotten. Kräver barnen att få ut sitt arv trots ert testamente ärver du det som blir kvar av kvarlåtenskapen efter att laglotterna är utdelade. Enligt exemplet ovan: 100 000 kr i kvarlåtenskap - 25 000 kr laglott barn1 - 25 000 kr laglott barn2 = 50 000 arv till maka.

För att göra det gynnsamt för barnen att avstå att ta ut sitt arv direkt kan ni skriva i testamentet att i de fall barnen kräver sitt arv direkt förlorar denne sin rätt till efterarv. Efterarv innebär att barnen skulle få ut hela sin arvslott den dag du går bort. Det skulle enligt exemplet ovan betyda att barnen kan välja mellan att få 25 000 direkt vid arvlåtarens död eller 50 000 vid efterlevande makas död.

Det är mycket viktigt att det tydligt framgår vad som är er önskan med testamentet eftersom att eventuella oklarheter eller fel inte går att rätta till när testamentet ska användas. Ärvdabalken ställer även upp särskilda regler om hur ett testamente ska vara upprättat för att vara giltigt. Min rekommendation är att ni kontaktar en verksam jurist för att upprätta testamentet eller använda vår avtalstjänst.
Josefin TallusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning