FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/11/2006

Borgenärs rätt att utmäta makes giftorättsgods

Vad gäller när en make själv har en skuld, vilken rätt har borgenären, endast rätt att ta från hans enskilda egendom eller även rätt att ta från hans gifträttsgods? JENNY

Lawline svarar

Hej Jenny, Då en make har en skuld, har borgenären rätt att få betalning ur vilken av makens (gäldenärens) tillgångar som helst. Huruvida det rör sig om giftorättsgods eller enskild egendom saknar betydelse. Varje make ansvarar helt och hållet för sina tillgångar och skulder. Den juridiska definitionen av egendom som giftorättsgods och enskild egendom får först relevans vid äktenskapsskillnad då varje makes giftorättsgods efter avdrag för personliga skulder skall delas lika. Borgenär har alltså rätt att ta av både den skyldiges enskilda egendom och dennes giftorättsgods. Bra att veta i sammanhanget är att en sammanlevande make många gånger kan ha svårt att bevisa äganderätt till egendom i det gemensamma hemmet. Kronofogdemyndigheten presumerar nämligen att egendom i makars gemensamma besittning, t.ex. möbler i en lägenhet, tillhör gäldenären. Det åligger således den make som äger egendom i sambesittning att föra bevisning om att denna tillhör honom, viket inte alltid är så lätt. Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”