Särkullbarn - arvsandelar

Hej. Min far gick bort för 15 år sedan. Hans dotter, min halvsyster avstod sitt arv då och valde att vänta tills min mor nu har gått bort. I bouppteckningen efter pappa använde sig min mor av 12:2 och angav att hon ville att 75% som skulle vara kvar som hennes egendom. Är det den kvot som nu gäller när vi skall genomföra ett arvskifte? Det är bara jag och min halvsyster som är inblandade. Mvh AH

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. När du säger att din mor använde sig av 12:2 förmodar jag att du avser 12:2 i Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K12), vilken är en jämkningsregel som ger den efterlevande maken en möjlighet att begära att giftorättsgodset delas på annat sätt än enligt huvudregeln som är hälften vardera. Det vanligaste är då att maken begär att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods som sin andel så att säga. Men som jag förstår dig valde din mor att 75 % av det totala giftorättsgodset skulle vara hennes andel och 25 % ”tillhörde” din far. Din fars del ärvde din mor med fri förfoganderätt, då din halvsyster valt att vänta på att ärva er far, och nu när din mor har gått bort får detta till följd att den egendom som finns kvar efter dina föräldrar delas upp i två delar, 75 % - din mors del och 25 % - din fars del. Det är alltså den kvot din mor valde som gäller nu. Din halvsyster och du har lika rätt i er fars del och ni delar således denna på hälften. Din mors del tillfaller endast dig. Detta innebär att av kvarlåtenskapen ska du ha 87,5 % och din halvsyster 12,5 %. Med vänlig hälsning Ida Persson
Ida PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”