Särkullbarns arvsrätt samt giftorättsgods

Hej. Vi ska gifta oss i vinter. Vi har båda barn sedan tidigare men inga gemensamma barn. Han tjänar betydligt mer än mig och står som lagfaren ägare på tre fastigheter - jag äger inget. Vad händer om någon av oss dör - ärver barnen respektive förälder? Vad händer med giftorättsgods? Vi har det ordnat nu så att han betalar alla räkningar medan jag betalar maten, i praktiken äter vi upp mina pengar medan hans pengar blir kvar i egendom - hur kan man ordna det på ett rättvist sätt?

Lawline svarar

Hej! Jag har delat upp svaret på din fråga i två delar för en bättre översikt. Om någon förälder avlider: Om någon av makarna avlider ska först en bodelning göras och giftorättsgodset delas då lika mellan makarna. Den efterlevande har dock rätt att enligt 12:2 Äktenskapsbalken begära att ingen bodelning sker. Det innebär att om den efterlevande är den rikare av makarna så kan den begära att bodelning inte sker så att denna får behålla all sin egendom. När bodelning sedan har skett, eller inte skett om den efterlevande begärt det, så ska den avlidnes egendom fördelas (inklusive det eventuella giftorättsgods som tilldelades i bodelningen). Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande make och därmed får särkullbarnet/barnen hela kvarlåtenskapen. Särkullbarnet kan välja att avstå från denna rätt att ta ut sin andel av kvarlåtenskapen enligt 3 kap 9 § Ärvdabalken. Detta innebär att den efterlevande maken får behålla samtlig egendom och barnet får ta ut sin del av kvarlåtenskapen efter föräldern då den efterlevande maken avlider. Om ett testamente upprättas kan dock maken få rätt till mer (eller mindre) av arvet. Dock har bröstarvingar (barn, barnbarn o.s.v.) alltid rätt till sin laglott, d.v.s. halva arvslotten enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken. Olika ägandeförhållanden: Under ett äktenskap svarar varje make för sin egendom. Det innebär att om en av makarna äger exempelvis fastigheter får denne råda själv över dessa. Det finns dock inskränkningar i denna rätt - en make får inte utan den andra makens samtycke sälja, ge bort, pantsätta eller hyra ut makarnas gemensamma bostad och bohag, även om den förstnämnda maken är ensam ägare till egendomen. Detta gäller även andra fastigheter om dessa är giftorättsgods. Så länge inte fastigheterna är enskild egendom på grund av äktenskapsförord eller gåva/testamente med särskilda föreskrifter verkar alla era fastigheter vara giftorättsgods. Dessa skulle alltså vid bodelning (oavsett om det är på grund av äktenskapsskillnad eller att någon avlider) delas lika mellan er båda, oavsett vem som har betalat eventuella räkningar, amorteringar eller dylikt. Rent juridiskt finns alltså ingen särskild betydelse med att ni betalar olika saker under äktenskapet. Dessa bör ändå sedan bli giftorättsgods och därmed delas lika vid eventuell bodelning. Ni kan självfallet ändå dela upp betalningarna så att även dina pengar används till egendomen och hans till maten om ni så vill. Detta kanske känns mer rättvist för er båda? Det kan också sägas att det är betydligt svårare för dig att få rätt till delar av egendomen om ni skulle separera innan ni gift er, så därför kan det finnas en poäng med att dela på betalningarna så att ni betalar lite var. Hoppas att detta besvarar dina frågor! Med vänlig hälsning,
Emily TöyräRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning