Styrelsens vårdplikt och tystnadsplikt i bostadsrättsförening

Vill läsa styrelseprotokoll från min bostadsrättsförening. Står det någonstans i BRL eller LEF om styrelsens vårdplikt eller tystnadsplikt?

Lawline svarar

Hej, ? Enligt 9 kap. 12 §, 14 § och 26 § Bostadsrättslag (https://lagen.nu/1991:614) ska reglerna i lag om ekonomiska föreningar (LEF) tillämpas i denna situation. Styrelsen har enligt 6 kap 6 § LEF (https://lagen.nu/1987:667) ett ansvar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelseledamöterna ska alltså efter bästa förmåga ta hand om föreningens angelägenheter. Lider föreningen skada till följd av styrelseledamots slarv kan ledamoten bli skyldig att ersätta föreningen (10 kap. 1 § bostadsrättslagen med hänvisning till 13 kap. 1 § LEF). Styrelsen har tystnadsplikt enligt 7 kap. 11 § LEF om uppgiften kan vara av väsentlig nackdel för föreningen. Du som medlem i bostadsrättsföreningen har då rätt att begära av styrelsen att uppgiften ska lämnas till föreningens revisor som har en månad på sig att avge skriftligt yttrande till styrelsen. Någon skyldighet att avslöja uppgiften finns dock inte för revisorn som inte heller ska uttala sig om huruvida styrelsen gjort rätt då den vägrat lämna upplysningen. Föreningsstämman kan inte fatta beslut om att styrelsen ska utlämna uppgiften. /Ingrid
Ingrid FaxingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000