FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 27/09/2012

Styrelsens vårdplikt och tystnadsplikt i bostadsrättsförening

Vill läsa styrelseprotokoll från min bostadsrättsförening. Står det någonstans i BRL eller LEF om styrelsens vårdplikt eller tystnadsplikt?

Lawline svarar

Hej, ? Enligt 9 kap. 12 §, 14 § och 26 § Bostadsrättslag (https://lagen.nu/1991:614) ska reglerna i lag om ekonomiska föreningar (LEF) tillämpas i denna situation. Styrelsen har enligt 6 kap 6 § LEF (https://lagen.nu/1987:667) ett ansvar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelseledamöterna ska alltså efter bästa förmåga ta hand om föreningens angelägenheter. Lider föreningen skada till följd av styrelseledamots slarv kan ledamoten bli skyldig att ersätta föreningen (10 kap. 1 § bostadsrättslagen med hänvisning till 13 kap. 1 § LEF). Styrelsen har tystnadsplikt enligt 7 kap. 11 § LEF om uppgiften kan vara av väsentlig nackdel för föreningen. Du som medlem i bostadsrättsföreningen har då rätt att begära av styrelsen att uppgiften ska lämnas till föreningens revisor som har en månad på sig att avge skriftligt yttrande till styrelsen. Någon skyldighet att avslöja uppgiften finns dock inte för revisorn som inte heller ska uttala sig om huruvida styrelsen gjort rätt då den vägrat lämna upplysningen. Föreningsstämman kan inte fatta beslut om att styrelsen ska utlämna uppgiften. /Ingrid
Ingrid FaxingRådgivare
Hittade du inte det du sökte?