Särkullsbarns arvsrätt i förhållande till efterlevande make

Svensk man (med en vuxen dotter) gifter sig i ett asiatiskt land med en asiatisk kvinna men registrerar inte giftemålet i Sverige. Hur är arvslagen när den svenske mannen nu är avliden? Giftemålet var endast i ca 6 månader.

Lawline svarar

I Sverige erkänns utländska äktenskap om de var giltiga i det landet där äktenskapet ingicks. Vid arv tillfaller hela arvet den efterlevande maken. Detta gäller dock inte om det finns ett barn efter den avlidna maken som inte är släkt med den efterlevande, och detta barn vill ha ut sitt arv omedelbart. Att äktenskapet varat under kort tid kan beaktas vid bodelningen som föregår arvsskiftet och kan då leda till en jämkning av denna.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning