FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder18/09/2012

Påföljd för snatteri

Hejsan! Jag åkte fast för snatteri i en butik, värde drygt ca 145 kr. Det finns på film och jag har erkänt att jag gjort det, sagt att det ej var planerat. Dock så åkte jag fast för att jag gjort det tidigare i samma affär och de kände igen mig från tidigare överbevakningsfilmer. Jag fick ett åtalsunderlåtelse och kommer få brev hem med posten sa de... Min fråga är nu då, ifall de visar sig att jag gjort det tidigare, kan åtalsunderlåtelsen återkallas så att jag tvingas till rättegång?? Vad kommer böterna att gå på? (jag förmodar att jag inte kommer få fängelse... eller?) Både jag och min sambo är arbetslösa så våran inkomst ligger på 0 kr + socialbidrag och aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen Kommer de förutom detta ta någon hänsyn till att jag kommer få ett skadestånd på ca 140 000 den närmaste månaden?? MVH Lina

Lawline svarar

Tack för din fråga. Ett beslut om åtalsunderlåtelse får bara återkallas om det föreligger särskilda omständigheter, 20 kap. 7 b § rättegångsbalken (1942:740). En sådan omständighet skulle kunna vara att åklagaren finner att en person har begått ett nytt brott. Exakt vilka omständigheter i övrigt som kan föranleda återkallelse är svårt att säga. Om det beslutas om åtalsunderlåtelse för båda gärningarna så kommer varken straff eller annan påföljd bli aktuell. Om det däremot blir en rättegång gäller följande. Antalet dagsböter som blir påföljden beror på gärningens straffvärde, det vill säga hur allvarligt brottet är. Hur mycket varje dagsbot bestäms till beror däremot på den tilltalades ekonomi: barn och inkomst. Särskilda generella mallar finns för detta. Med andra ord kommer en eventuellt dömande domstol ta hänsyn till att du inte har råd att betala några stora summor. Vad den exakta summan blir kan jag inte svara på. Av 8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700) följer att både böter och fängelse kan dömas ut för snatteri, dock inte båda samtidigt. Med största sannolikhet blir det dock inte tal om fängelse eller andra påföljder som skyddstillsyn och villkorlig dom, utan det blir fråga om dagsböter. Det är möjligt att du inte måste betala något alls, så kan vara fallet om du överhuvudtaget inte kan betala. Man brukar nämligen inte kräva ut pengar som behövs till mat varje dag, med mera. Jag tror inte att de kommer beakta ditt skadestånd, men här är jag inte säker. Författningarna hämtades från lagen.nu
Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo