Ansvarsfrihet för styrelsen i ideell förening

2012-09-17 i Föreningar
FRÅGA
Hej! Jag satt för några år sen med i en styrelse för en ideel förening. Vi fattade då ett beslut gällande ett samarbete med ett företag, som föreningen sen blev stämd för - inget brottsligt har dock begåtts. Styrelsen fick sedan ansvarsfrihet (all info gällande ärendet gavs på årsmötet) och den nya styrelsen driver ärendet vidare. Kan jag som enskild person på något sätt bli stämd av detta företag, oavsett hur det går i den pågående processen? Tack på förhand!
SVAR
Hej Annika och tack för din fråga!

Det är viktigt att poängtera att reglerna om ideella föreningar inte är lagstadgade utan reglerade genom domstolspraxis, oskrivna rättsprinciper och litteratur. Lagen om ekonomiska föreningar kan även tillämpas, det är dock viktigt att beakta att det är olika föreningsformer, (här).
Att man på årsmötet röstat fram ansvarsfrihet för styrelsen innebär att man godkänner styrelsen arbete under den tid de arbetat samt att de inte brutit mot föreningens stadgar osv. Generellt kan en styrelse inte längre bli ansvariga för eventuell skada de åsamkat föreningen när de erhållit ansvarsfrihet. I de fall föreningsstämmans beslut togs på oriktiga grunder och då informationen inte fanns tillgänglig vid beslutet kan ansvar riktas senare. Ansvarsfriheten innebär inte att individer i styrelsen inte kan åtalas senare om de till exempel begått förskingring.

Med vänlig hälsning,
Angelica Rigborn
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll