FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/11/2006

Efterlevande makes arvsrätt, gemensamma barns arvsrätt

Hej. Min fru och jag (vi är gifta) har inget äktenskapsförord och heller inga enskilda egendomar. Vi har ett gemensamt barn och inga särkullbarn. 1) Vid den enas frånfälle, sitter den kvarvarande kvar i orubbat bo med 50% av dödsboets tillgångar med fri förfoganderätt och 50% att hantera helt enligt eget huvud? Inget behöver så länge någon lever kvar, lämnas över till den enda arvingen? 2) Om vi vill att den kvarvarande skall förfoga helt fritt över 100% av dödsboets tillgångar, kan vi i ett äktenskapsförord skriva in detta? 3) När bägge dör vill vi att delar av vår egendom ärvs av vår gifta dotter som enskild egendom. Skall detta regleras genom äktenskapsförord eller testamente?

Lawline svarar

Fråga 1 Den efterlevande maken får fri förfoganderätt över det gemensamma barnets arvslott. Det är enbart särkullbarn som kan kräva att få ut sitt arv direkt. Du har således rätt att den efterlevande maken ärver 50 % av dödsboets tillgångar med fri förfoganderätt och erhåller 50 % att hantera enligt eget behag. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken fritt kan förfoga över de särskilda föremålen genom att förbruka dem, avyttra eller annars genom livsrättshandlingar disponera över dem osv. Den efterlevande maken kan dock inte testamentariskt disponera över denna egendom. Fråga 2 I ett äktenskapsförord kan man aldrig reglera hur egendom ska fördelas vid ett arv. Detta gör man i ett testamente. I ett äktenskapsförord kan man bara bestämma vad som ska vara enskild egendom och vad som ska vara giftorättsgods. Det gemensamma barnet har alltid rätt till sin laglott, dvs. hälften av den avlidne makens tillgångar. Denna del kan man aldrig testamentera bort. Du och din fru kan därför inte genom ett äktenskapsförord eller ett testamente bestämma att 100 % av den ene makens tillgångar ska gå till den efterlevande maken att fritt disponera över. Fråga 3 Om ni vill att egendom ska ärvas av er gifta dotter med förbehållet att det ska vara hennes enskilda egendom ska ni reglera det genom ett testamente. Som jag nämnde ovan kan man inte reglera arvsfrågor i ett äktenskapsförord.
Michael WittingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000