FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/11/2006

Bodelning efter samboförhållande

En kvinna, med 3 barn i tidigare äktenskap, och en man, med en fostersyster, hyr en lägenhet tillsammans. En tid senare ordnar kvinnan en till bostad att dra sej undan till när mannen har sina "perioder". De umgås fortfarande, handlar, firar jul, gör utflykter tillsammans, har gemensamt bohag i den gemensamma bostaden. Detta bekräftas av fostersystern. Lite senare ombildas h-lgh till brf-lgh. Kvinnan ger mannen fullmakt att teckna även hennes namn för detta, och går i borgen för ett lån han tar för insatsen. Har de gemensam hemförsäkring? Måste kolla det. Tiden går. Kvinnan blir utsatt för rån vid tre tillfällen vid sin fristad och ger upp den. En tid senare insjuknar mannen i cancer. Kvinnan sköter om honom i något år. Han avlider och lämnar ett testamente:"...att mina ägodelar delas lika mellan IW (kvinnan) och IK (fostersystern). IW bor dock kvar i lgh så länge hon vill..." Några år senare avlider IW. IK ringer 3 dagar senare till ett av IW:s barn och frågar hur det går med lgh. Bouppteckning sker. IK hävdar att hennes del är halva brf-lgh. IW:s barn är inte lika säkra på det, utan undrar om inte IK:s del är hälften av halva brf_lgh. Krånglar IW:barn i onödan? MHOSS (med hopp om snart svar) RH

Lawline svarar

Hej! Som du har ställt frågan utgår jag från att mannen stod som ägare till lägenheten och att kvinnan bodde där tillsammans med honom. Regler som samboförhållanden finns i sambolagen som du hittar http://lagen.nu/2003:376. Generellt sett gäller att bostad och bohag som någon av samborna förvärvar för gemensam användning utgör samboegendom (3 §). Denna egendom ska delas upp genom bodelning när samboförhållandet upphör (8 §). Om samboförhållandet upphör p.g.a. att en sambo avlider måste begäran om bodelning framställas senast när boupptäckningen görs (8 § 2 st.). Såvitt jag förstår köptes lägenheten för gemensam användning och borde då ha blivit till samboegendom, förutsatt att paret kan anses ha varit sambor vid tidpunkten. Fallet kompliceras dock av att kvinnan flyttade från lägenheten i vad jag förstår som kortare perioder. Lagens definition på ett samboförhållande är: 1) Två personer som stadigvarande bor tillsammans, 2) i ett parförhållande och 3) har gemensamt hushåll. Att det rör sig om ett parförhållande verkar det inte råda några tvivel om. Med gemensamt hushåll menas att paret samarbetar om vardagliga sysslor och att de samarbetar ekonomiskt så pass mycket att man kan tala om hushållsgemenskap. Eventuellt skulle det faktum att kvinnan gick i borgen för mannen tala för ett gemensamt hushåll. Att personerna stadigvarande bor tillsammans innebär ungefär samma sak som i dagligt tal och man är hänvisad till en samlad bedömning. Om paret är skrivet på samma adress är detta ett starkt argument för att ett samboförhållande föreligger. Poängen med en bodelning är, precis som du är inne på, att samboegendomen delas upp efter att parets respektive skulder har dragits av. Detta medför att kvinnan först får sin del av samboegendomen och sedan får den del av resterande egendom som hon har rätt till enligt testamentet (8-21 §§). Som du förstår handlar det om en komplicerad bedömning och som student vågar jag inte ge dig något säkert svar. Knäckfrågan är om ett samboförhållande förelåg när mannen köpte lägenheten. Eventuellt kanske hänsyn tas till att ett samboförhållande tydligt har förelegat innan och efter det att lägenheten köptes men detta är spekulationer från min sida och väldigt osäkert. Jag råder kvinnan att vända sig till en expert på området som kan tränga djupare in i de juridiska bitarna och eventuellt skapa förutsättningar för en en förlikning med mannens syster. Mvh,
Love Wilén-ÖrnulfRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000