Internationell anknytning vid äktenskapsskillnad

om en stämningsansökan ang. äktenskapsskillnad är lämnad till tingsrätten ( bosatt i sverige) men make( utländsk) inte skriver på delgivningen, kan han då ansöka om äktenskapsskillnad utomlands fast jag var först genom att söka genom att säga att han ej blivit delgiven?

Lawline svarar

Hej, Utan att veta var ni är medborgare och var ni varit bosatta den senaste tiden går det inte att ge ett exakt svar på frågan. Nedan ges en inblick av vilka frågor som kan aktualiseras. Till att börja med kan konstateras att frågor som rör äktenskaps upphörande skiljer sig åt betänkligt från land till land. Detta innebär i sin tur att det snarare är huvudregel än undantag att en dom om äktenskapsskillnad som meddelats i land A inte accepteras i land B. Inom EU och Norden är dock förhållandet det omvända. Konsekvensen av detta kan mycket väl bli att ett tidigare gift par som genomgått skilsmässa i Sverige fortfarande anses gifta i t.ex. Irak, förutsatt att Irak överhuvudtaget erkänner det ursprungliga giftermålet. Vad gäller frågan om svensk domstol är behörig så är EG:s Bryssel II-förordning nr 2201/2003 som reglerar bl.a. domsrätt- och erkännandefrågor vid äktenskapsskillnad, tillämplig i det här fallet. Art. 3 p. 5 stadgar att: _"”behörighet att ta upp frågor om äktenskapsskillnad […] skall tillkomma domstolarna i den medlemsstat där sökanden har hemvist om sökanden har varit bosatt där i minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes”."_ Av p. 2 samma artikel framgår även att svensk domstol är behörig om ni senast hade gemensam hemvist i Sverige. P.6 stadgar även att den domstol där sökanden de senaste sex månaderna haft hemvist, samt är medborgare är behörig. Har du bott ett år (eller 6 mån om du är svensk medborgare) i Sverige innan du ansökte om äktenskapsskillnad, eller hade du och din make senast gemensam hemvist i Sverige är alltså svensk domstol behörig. Som tidigare nämnts finns det, förutom inom EU, ingen direkt samordning gällande erkännande och verkställighet av äktenskapsskillnader och hantering av äktenskapsmål med internationell anknytning. Inom EU gäller emellertid att talan anses väck då denna givits in till domstol/delgivningsmyndighet. Detta innebär vidare ett hinder för att en annan talan avseende samma sak ska kunna upptas av en annan domstol (i EU). I ditt fall skulle det betyda att den svenska domstolen har rätt att ensamt handlägga målet såvida den är behörig (se ovan). Enligt svensk rätt är det fullt möjligt att ansöka om äktenskapsskillnad även om endast den ena av parterna vill skiljas (se https://lagen.nu/1987:230#K5P2S1). Dock gäller i dessa fall en obligatorisk betänketid om 6 månader. Ansökan lämnas in till Tingsrätten som ansvarar för delgivningen. När betänketiden på sex månader förflutit ska domstolen förklara äktenskapet upplöst om någon av er begär det. Det är domstolens sak att se till att delgivning av din make kan ske och det finns ett antal olika metoder i delgivningslagen som kan användas (se https://lagen.nu/2010:1932). Lycka till! Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”