LATENT SKATT PÅ FASTIGHET VID SKILSMÄSSA

Finns det några tydliga regler/lagtexter ang. latent vinsskatt vid försäljning av hus, då fd. frun köper ut sin man vid skilsmässa? Har läst att vinstskatten ibland delas mellan parterna så att den som flyttar ut måste betala till den som bor kvar. Men hur beräknar man då summan? Försäljning på "öppen" marknad då vinsskatten betalas till skattemyndighet kan ju ske 20 år efter första bodelningen.

Lawline svarar

Hej, Nej, några regler som styr hur man ska hantera latent reavinstskatt vid skilsmässa finns inte. Istället löses problemet lämpligen på det sättet att man beräknar fastighetens marknadsvärde vid skilsmässan och sedan beräknar vad reavinstskatten hade varit om fastighetsskatten såldes vid detta tillfälle. Den beräknade reavinstskatten kan man sedan räkna bort från fastighetens värde. Kvarvarande del av marknadsvärdet delar man sedan på de två makarna. Den summa som vardera maken tilldelas blir den summa den andra maken skall betala för att lösa ut fastigheten. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,
Hampus SabelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000