FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/11/2006

Försäljning av bostad vid äktenskapsskillnad

hur bärman sig åt för att få hjälp med att sälja en bostadsrätt skiljsmässan är klar men ena parten vill vill sälja till ett orimligt högt pris för att dra ut på tiden så andra parten som redan flyttat får betala dubbla hyror. kan man få hjälp med bodelning (försäljning) mot den enes vilja. mvh thomas

Lawline svarar

Hej, Vid en skilsmässa så skall egendom fördelas mellan makarna genom bodelning i enlighet med 9 kap 1 § ÄktB. Den gemensamma bostaden skall, om den inte är enskild egendom, ingå i denna bodelning. En skriftlig bodelningshandling skall vid bodelningen upprättas och undertecknas av båda makarna. Det är vanligast att den ena av makarna vill bo kvar i den gemensamma bostaden även efter skilsmässan och begär då att få fastigheten på sin lott vid bodelningen. Bostaden värderas då till ett värde motsvarande marknadsvärdet med beaktande av försäljningskostnader och latent kapitalvinstskatt. Med marknadsvärde avses det värde som fastigheten bedöms kunna säljas för vid en vanlig försäljning via mäklare. Den latenta kapitalvinsten beräknas utifrån om bostaden skulle ha sålts vid tidpunkten för bodelningen. Då bostaden ingår i bodelningen och ni normalt anses äga hälften var av denna så kan du framtvinga en överlåtelse av bostaden så som här beskrivs. Jag uppfattar dock din fråga som att ingen av er vill få bostaden på sin lott och att ni istället efter bodelning vill sälja bostaden. Ni kan reglera detta genom att det i bodelningshandlingen framgår att den ena parten inte har rätt att köpa ut den andra. Ni kommer då efter bodelningen att äga bostaden med samäganderätt i enlighet med samäganderättslagen. Detta innebär att du kan framtvinga en försäljning av bostaden. Ansökan ställs då till tingsrätten om att den samägda egendomen skall utbjudas till försäljning. En förutsättning för att samäganderätt skall uppkomma är dock att bodelning redan har skett under de ovan beskrivna premisserna. Äktenskapsbalken (http://lagen.nu/1987:230) Samäganderättslagen (http://lagen.nu/1904:48_s.1) Vänligen,
Jenny LarseRådgivare
Hittade du inte det du sökte?