Angående kvarsittningsrätt vid skilsmässa

Hej, Jag ligger i skilsmässa och mitt ex har sökt och fått kvarsittningsrätt i vårt gemensamma hus. Skilsmässan går igenom 17/9 och bodelning ska upprättas när huset är sålt 29/10. Jag har köpt en egen lägenhet nu och min fråga är: Får jag hämta sängen och andra möbler innan bodelningen sker? Det är ok med mitt ex att jag gör detta, men får jag vistas i huset för att hämta möblerna när hon har kvarsittningsrätt?

Lawline svarar

Hej, Regler om kvarsittningsrätt återfinns i äktenskapsbalkens (ÄktB) 14 kap. I detta kapitels 7 § förklaras vad kvarsittningsrätt innebär och att en parts kvarsittningsrätt kan gälla som längst till dess att en bodelning mellan makarna upprättats. Samma bestämmelse stadgar även att domstolen, i samband med ett beslut om kvarsittningsrätt för den ena maken, kan förbjuda makarna att besöka varandra. Har ett sådant beslut tagits i ert fall har du inte rätt att göra ett besök i ditt gamla hus under tiden som kvarsittningsrätten kvarstår. Om ett sådant beslut inte har fattats föreskrivs i 14 kap. 8 § ÄktB att den make som fått rätt att kvarstanna i makarnas gemensamma bostad också har rätt till att nyttja den andra makens bohag, som finns kvar i bostaden (så som en säng). Domstolen kan dock förordna om annat. Dessutom stadgar bestämmelsen att den make som inte fått rätt att kvarstanna i bostaden är skyldig att genast flytta därifrån. Mer än så säger inte lagen. Har domstolen således inte beslutat om något besöksförbud i samband med ert kvarsittningsbeslut, och har ditt ex dessutom godkänt hämtandet av möblerna, borde det inte finnas någonting som hindrar dig från att besöka din gamla bostad och hämta möblemanget. Äktenskapsbalken hittas här: https://lagen.nu/1987:230#K11P8 Med vänlig hälsning
Elin SjörénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”