FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/11/2006

Tolkning av testamente

Vad händer om testamenterad egendom ej finns kvar i den testamenterandes ägo när denne avlider? Upphör då denna del i testamentet att gälla?

Lawline svarar

Hej, Vid tolkning av testamenten är huvudregeln att man ska följa testators vilja (11:1 ÄB). Denna är dock inte alltid så lätt att bestämma, framförallt inte då testator avlidit. Det finns därför regler som ska vara till hjälp vid tolkningen. Av 11:4 ÄB framgår att om egendom som omfattas av en del av testamentet inte finns kvar i kvarlåtenskapen, ska denna del av testamentet vara utan verkan. Svaret på din fråga är alltså att testamentet i denna del upphör att gälla, såvida inte något annat följer av testamentets syfte. Vänligen, Karin Wittrup
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000