FrågaÖVRIGTÖvrigt17/07/2012

Flyttning av fordon (motorcykel)

Hej Kan man flytta på/förvara en motorcykel som står olovligt parkerad i (inomhus) en fastighet som vi äger? Vi har lappat motorcykeln och skrivit att vi omhändertar den om ägaren inte flyttar den omgående. Är det rätt eller är det egenmäktigt förfarande trots att vi äger fastigheten? Kan vi debitera ägaren för bortforslingen? Gäller det sedan att förvara den i 6 månader innan man kan se den som egen tillgång?

Lawline svarar

Hej! Enligt 2 § lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett registrerat fordon flyttas om det varit parkerat på annans mark i minst sju dygn efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren. Det är markägaren som måste visa att han eller hon gjort försök att underrätta ägaren till fordonet, t.ex. genom att skicka rekommenderat brev till den som fordonet står registrerat på. Enligt 7 § st. 1 är det ägaren till fordonet som ska stå för kostnaderna för flyttningen. Kan inte ägaren anträffas eller om denne av någon annan anledning inte kan betala blir det enligt 3 st. samma paragraf den som begär flyttningen (dvs du) som får bära dessa kostnader. Jag vill understryka att det i fall som dessa är polisen som meddelar och verkställer beslut om flyttning av fordon, vilket framgår av 16 § förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Du har alltså inte rätt att själv flytta fordonet utan mitt råd till dig är att kontakta polisen som sedan kan flytta motorcykeln åt dig. På så sätt undgår du att göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande. Angående förvaringen kommer motorcykeln sannolikt att förvaras på en särskild uppställningsplats och sedan tillfalla staten i det fall ägaren inte skulle hämta upp den, se 6 § lagen om flyttning av fordon. *Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall: https://lagen.nu/1982:129* *Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall: https://lagen.nu/1982:198*
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000