FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/11/2006

Anvisningar i testamente om begravning

Hej, Mig veterligen kan jag skriva in i mitt testamente var jag vill bli begravd och det måste väl ändå mina anhöriga följa eller hur? Hur fungerar det om jag skriver i mitt testamente att jag vill att en viss person bestämmer var jag ska begravas (under förutsättning att denne lever), måste anhöriga då respektera min och dennes vilja eller är det något som man med framgång kan tvista om . (Bakgrund: lever i en styvfamilj och vill att min make ska bestämma vart och inte att mina barn från tidigare äktenskap eller i värsta fall deras far (genom barnen)….ska bestämma något sådant)

Lawline svarar

Hej, Det är inget du behöver oroa dig för att det med framgång kan tvistas om. Testators vilja såsom den kommer till uttryck i testamentet är något som i det längsta respekteras. Testamentsfriheten är i princip begränsad endast i den mån testamentet avser något lagstridigt, osedligt eller fullständigt förnuftslöst. Testamenten brukar dock framförallt användas som en disposition över kvarlåtenskapen för dödsfalls skull. Ytterligare ett sätt att förenkla för dina anhöriga är därför att ge anvisningar i något som heter Vita Arkivet, en handling som finns hos begravningsbyråerna. Där kan du ge detaljerade anvisningar om i princip allt som har med en begravning att göra. Med vänlig hälsning
Carl BeyerRådgivare