FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder15/06/2012

Åtalsunderlåtelse & preskription

Innebär åtalsunderlåtelse avbrott i preskiption?

Lawline svarar

Åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Beslut om åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom, vilket innebär att brottet kommer att registreras i belastningsregistret. Åtalsunderlåtelsen finns inskriven i belastningsregistret i 10 år för vuxna och 3 år för personer under 3 år. Ett beslut om åtalsunderlåtelse har inte en preskriptionsbrytande verkan eftersom något åtal aldrig väckts. I *35 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)* stadgas nämligen att preskriptionstiden endast kan avbrytas genom att den misstänkte häktas eller erhåller åtal för brottet. Eftersom ett beslut om åtalsunderlåtelse vare sig leder till häktning eller åtal så avbryts inte heller preskriptionstiden. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare