FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/05/2012

Påföljdspreskription samhällstjänst?

Hej, Jag har blivit dömd till 240 timmars samhällstjänst. Detta är nu drygt ett år sedan. Jag har gått på dom möten som frivården kallat mig på men det senaste är nu ca 1 år sedan. Fråga, finns det nån preskriptionstid för denna dom? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Samhällstjänst är, till skillnad från ungdomstjänst, inte en självständig påföljd utan kan enbart dömas ut tillsammans med villkorlig dom eller skyddstillsyn. Eftersom information inte ges om vilken av dessa påföljder som gäller i ditt fall svarar jag utifrån båda. Om Kriminalvården har tagit fram en arbetsplan för dig är du skyldig att följa den. Om du inte närvarar på möten med Frivården eller annars inte följer arbetsplanen riskerar du att påföljden undanröjs och ersätts med ett fängelsestraff. Vid villkorlig dom kan detta ske även efter den tvååriga prövotiden, men vid skyddstillsyn kan detta endast göras under den treåriga prövotiden. Påföljdspreskription av ungdomstjänst inträder antingen fem år efter den lagakraftvunna domen om påföljden inte börjat verkställas eller fem år efter det att verkställigheten har avbrutits. Det finns dock ingen motsvarande bestämmelse om påföljdspreskription för samhällstjänst. Eftersom påföljden inte preskriberas kan den komma att verkställas i framtiden även om det skulle ha skett ett långt uppehåll. Om det finns skäl för det kan en föreskrift om samhällstjänst upphävas av rätten på talan av åklagaren vid villkorlig dom eller av övervakningsnämnden vid skyddstillsyn. Dessa bestämmelser tillämpas dock restriktivt och jag befarar att det krävs att en mycket lång tidsperiod har förflutit innan det finns grund för att upphäva föreskriften om samhällstjänst. Vänlig hälsning,
Petter BjörkstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?