LAGLOTT OCH TESTAMENTESKLANDER

Min man avled för 4 år sedan. Vi var gifta, har en gemensam dotter samt har han en dotter sen tidigare.Bouppteckning och arvsskiftet är gjort, testamente från min man att han endast vill att dottern får ut sin laglott (så att jag kan sitta kvar i huset)Nu har hans dotter kommit på att hon ändå vill få ut sitt arv. Vad ska jag göra? Vem räknar ut hur mycket hon ska ha? Har hon rätt att nu kräva ut sin del?

Lawline svarar

Hej, När en gift person avlider görs en bodelning där man får utrett hur stor del av boet som tillhör denne. Den del som tillhör den avlidne blir dennes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen delas upp mellan arvingarna i så kallade arvslotter. Hälften av en arvinges arvslott utgör dennes laglott, Ärvdabalken 7:1. Arvingen (enbart bröstarvingar) har alltid rätt att få ut sin laglott, den kan med andra ord inte testamenteras bort. Är den avlidne gift ärver som huvudregel maken före de andra arvingarna enligt Ärvdabalken 3:1. Särkullbarn (dvs. barn till enbart den avlidne) har dock rätt att få ut sin arvslott direkt om de så önskar. Väljer särkullbarnet att inte ta ut sin arvslott direkt får denne vänta till dess den efterlevande maken avlider. I ditt fall hade din make testamenterat halva sin dotters arvslott till dig. Detta är helt i sin ordning. Dottern har rätt till sin laglott, men så länge det inte finns grund att klandra testamentet har hon inte rätt till mer än så. Det krävs mycket för att ett testamente skall förklaras ogiltigt efter klander. Ett testamente kan förklaras ogiltigt om de formkrav som uppställs i Ärvdabalken 10:1 inte är uppfyllda eller om någon av förutsättningarna i Ärvdabalken 13:1-3 är för handen. 13:1-3 rör situationer som att testatorn ej var behörig att testamentera, var under påverkan av psykisk störning eller utsatt för tvång. I detta fall finns det dessutom anledning att ta upp de tidsregler som gäller för att man ska få klandra ett testamente. Enligt Ärvdabalken 14:4 krävs nämligen att man väcker talan inom sex månader från det att man blev delgiven testamentet. Efter de sex månaderna kan man inte längre klaga på testamentet. Då det var fyra år sedan din make avled antar jag att den tiden är förbi, i så fall kan dottern inte längre klaga. Baserat på din fråga gör jag därför bedömningen att dottern inte har rätt till några ytterligare pengar. För att du ska vara helt säker rekommenderar jag att du kontaktar en verksam familjerättsjurist som kan titta på samtliga handlingar som hör till ärendet och ge råd baserat på dessa. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp. Hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor. Ärvdabalken hittar du här: https://lagen.nu/1958:637
Hampus SabelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”