14 år gammal dotter som vill bo hos sin mamma

2017-06-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har en dotter som är 14 år. Många år av bråk och slit så mår hon inte så bra och jag har försökt komma till BUP flera år utan att pappan godkänt. För en tid sen började skolan engagera sig, lärare, kurator, skolsköterska. Pappan blev lite mer med på tåget då. Dottern vill inte prata med någon alls, så det är svårt, pappan har enl dottern vana att prata mkt illa om mig, och säga dåliga kränkande saker till henne. Hon är dum i huvudet, måste vara sjuk som "försvarar" mig osv. Saken är den är att dottern inte vill bo hos sin pappa. Hon vill bo hos mig men vågar inte riktigt ta fighten för han hotar hela tiden med att då kommer du bara få bo hos mig. Då får du inte behålla dina saker, du kommer inte få träffa den och jag kommer aldrig göra si eller så. Men hon vill nu kämpa och jag åxå så hur går man till väga ? Detta är svårt för mitt ex är inte den man diskuterar med. Säger vi något så skrattar han och så är jag en jävla clown (typ så, är de vanliga svaren man får). Men jag tänker att hon har ett behov av att vara på en plats nu och det är mig hon vill vara hos. Hållet han på mer så som han gör nu så tror jag att han förlorar henne helt när hon får välja. Tacksam för råd. / mamman
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det som allmänt gäller är att barnets bästa ska vara det avgörande för alla beslut i frågor som rör vårdnad över barn, barns boende och umgänge med barn. Detta stadgas i 6 kap 2 a § Föräldrabalken. När en domstol fattar beslut i exempelvis en fråga om var ett barn ska bo är alltså barnets bästa utgångspunkten och detta intresse ges företräde framför andra intressen. Rätten beaktar alla omständigheter i det enskilda fallet när de gör sin bedömning. Rätten ska särskilt fästa avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, samt beakta risken för att barnet utsätts för övergrepp. Domstol ska också ta hänsyn till barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Ju äldre och ju mognare barnet är, desto större hänsyn tas till barnets egen vilja.

I frågan om var din dotter ska bo måste man titta på alla omständigheter i er situation. Det avgörande i denna bedömning är det som bedöms vara bäst för din dotter. Eftersom din dotter är 14 år gammal tillmäts hennes egen vilja stor betydelse om frågan skulle tas till domstol. Exempelvis visar rättsfallet NJA 1995 s 398 på att ju äldre barnet är desto större vikt läggs vid barnets egen vilja. I fallet tillerkänns pappan vårdnaden över den då 13-åriga dottern eftersom dottern bestämt ville bo hos sin pappa, som då var något labil.

Mitt råd till dig är att vända dig till Socialnämnden eller en advokat för att gå vidare i frågan, då du och dotterns pappa har svårt att själva samarbeta i frågan. Eventuellt får ni ta det till domstol. Med tanke på de omständigheter du återger talar mycket för att du och din dotter kommer vinna framgång i frågan.

Hoppas svaret varit till din hjälp.
Med vänlig hälsning

Mimmi Orrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?