Mahr i svensk rätt

Hej!Min bror har bott i Sverige över 20 år och är även svenskmedborgare. För cirka 7 år gifte han sig med en kvinna i Iran. Där påstod tjejens familj att det är tradition att man ger bruden mahr, familjen menade att det är inget som ändå kommer krävas eller något som behövs ges från mannen, men de menade att det en fin jest att bruden slipper skämas framför släkt och vänner och att därför skulle min bror bekosta henne 850 guldpeng där en kostar cirka 2500 kr. Min bror som har bott och är uppvuxen i Sverige förstod inte innebörden av detta utan han ville bara gifta sig med hon han älskade.De gifte sig och flyttade till Sverige efter att alla handlingar var klara och här har de bott tilsammans i cirka 7 år det har även ett barn ihop. Under dessa 7 åren har min bror i stort sätt försörjt familjen. Nu har begärn skillsmässa och hon har även tagit med sig en hel del tillgångar hemifrån som smycken bil etc. Min fråga är kan hon kräva honom att betala dessa 850 guldpeng här i Sverige? Och om man nu kan kräva så är det det på hela summan för att jag har hört att man har innfört en lag i Iran där man inte kan betala mer än 110 stycken! Även hon är nu svenskmedborgare. Skillsmässa kom från hennes sida min bror ville inte skilja sig. Min bror har även förtillfället vårdanden om barnet. Han har inga speciellea tillgångar förrutom de sakerna hon har tagit med sig och han har en helt vanlig inkomst. Vorre tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Frågan om Mahr har varit uppe i svensk hovrätt vid två tillfällen vad jag sett, Högsta Domstolen har inte dömt i frågan vad jag vet. I RH 1993:116 kom hovrätten fram till att Mahr inte strider mot de grundläggande principerna i svensk rätt (s.k. ordre public) och därför kunde utdömas av svensk domstol fast det är ett typfrämmande rättsinstitut här i landet om utlänsk rätt tillämpades av svensk domstol. I RH 2005:66 dömdes också Mahr ut av svensk domstol. Dock så tillämpade domstolarna i båda fallen iransk resp. israelisk lag på rättsförhållandet och baserade detta på att kopplingen var starkare till de respektive länderna än till Sverige då hustrun i det ena fallet inte bott i Sverige alls och i det andra fallet endast bott här 5 månader och numera bodde i Israel igen. Ingen av fruarna hade svenskt medborgarskap. Jag tror därför att möjligheten finns att kopplingen till Sverige skulle ses som starkare i ert fall och om svensk rätt tillämpas på rättsförhållandet så ser jag det som tveksamt om Mahr skulle kunna utdömas - men då detta inte prövats mig vetandes så kan jag tyvärr inte ge dig något säkert svar. I annat fall om iransk rätt tillämpas torde ju även regeln om maximigräns på Mahr kunna tillämpas, men då jag inte alls är bekant med det iranska rättssystemet kan jag inte heller i detta fall ge dig något säkert svar. Så tyvärr är svensk rätt på området bristfällig, men som sagt så har Mahr dömts ut vid två tillfällen av svensk hovrätt så det är ingen absolut omöjlighet att det döms ut även i ert fall, även fast det faktum att kopplingen till Sverige i ert fall är starkare än i de två fallen jag nämnt ovan. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Fanny OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”