FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/10/2006

Får dödsbodelägare vara bouppteckningsförrättare?

Kan jag, som ingivare, göra bouppteckningen själv? Kan jag själv göra bouppteckningen efter min far? Han var änkling sedan drygt ett år tillbaka och det finns en bouppteckning gjord (i aug 2005) efter min mor. Enl. bl. "Dödsfallsintyg o Släktutredning" från Skatteverket är jag ensam dödsbodelägare. Min far hade konto på banken och bohag till en mindre servicelgh på 2 r o k. Det är allt. Jag har noterat inkomster o utgifter per dödsdagen och innestående pensioner mm.

Lawline svarar

Hej. Enligt Ärvdabalken 20:2 så är en dödsbodelägare (dvs. du) skyldig att ombesörja en bouppteckning i de fall du har egendomen i din vård och utse två gode män som förrättare.(se http://www.lagen.nu/1958:637). Jag förmodar att det är du som har omhändertagit din fars egendomar. Enligt kommentaren till Ärvdabalken så framgår det att en delägare inte kan vara bouppteckningsförrättare. Enligt ett rättsfall från hovrätten så blev en bouppteckning förklarad ogiltig efter att den förrättats av efterarvingar (RH 95:77). Du får alltså inte vara bouppteckningsförrättare som dödsbodelägare. Dock finns det en undantagsregel i Ärvdabalken 20:8 a. Den föreskriver att en bouppteckning inte behöver göras när den avlidnes tillgångar endast räcker för att bekosta begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet (se http://www.lagen.nu/1958:637), en s.k. dödsboanmälan. Kostnader som nämns är exempelvis jordfästning, gravvård, begravningsmåltid, dödsannónser m.fl. De kostnader som du skulle få för ersättning till bouppteckningsförrättare får även räknas med. Men det nämns i kommentarerna till lagen att vid osäkerhet så skall bouppteckning förrättas för säkerhets skull. Mitt tips är att du kontaktar Skatteverket för tydlig information gällande dödsboanmälan och om du är undantagen bouppteckningsplikt. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000