Styrelsens beslut om arvoden

FÖRENINGSRÄTT Jag är medlem av en intresseorganisation för kulturutövare. Styrelsen har under året själv beslutat att höja arvodet för tre av sina ledamöter, med argumentet att de anser sig ha lagt mer tid på sina uppdrag än de fått betalt för. Ingen tidigare styrelse har invänt mot de av stämmorna fastslagna arvodena. Ordföranden har t.ex. haft en mycket hög halvtidslön som han alltså själv höjt till en motsvarande god heltidslön. Några ledamöter har också ägnat tid åt ärenden de själva beslutat om, utan att först ha sökt stöd för dessa aktiviteter meddels proposition från styrelsen till en stämma. Inte heller för denna stora arvodeshöjning, som uppgår till åtskilliga hundra tusen kronor för förra året, finns stämmobeslut. Medlemmarna är ju både förvånade och irriterade, då de knappa medlem som förbundet har behövs till mycket. Motion är sålunda inlämnad med förslag på att återgå till tidigare arvodesnivåer. Men - är det alls tillåtet för en styrelse att själv höja sina egna arvoden? Enligt såväl förbundets stadgar samt de vi kunnat utläsa av föreningslagen ska budgetbeslut samt beslut om arbetets inriktning, fattas av stämman. Finns det möjlighet att i efterhand kräva "överarvodet" tillbaka? Mvh, En förbryllad medlem

Lawline svarar

Hejsan! Tack för din fråga. Jag uppfattar att ,eftersom eran förening är en intresseorganisation för kultur, så är ni inte en ekonomisk förening. Detta betyder att den så kallade föreningslagen (https://lagen.nu/1987:667#K6) inte är tillämplig i ert fall. Med hjälp av stadgarna och rättsliga principer från föreningslagen kan man dock lösa rättsliga problem som uppkommer hos ideella föreningar. Det finns inget klart hinder mot att styrelsen beslutar om sina egna arvoden men föreningsstämman är det högst beslutande organet i hierarkin. Således kan stämman besluta om nya arvoden och därmed ersätta styrelsens beslut. Om nu styrelsen ändå har beslutat om sina arvoden i strid med stadgarna kan stämman kräva att det överstigande beloppet ska betalas tillbaka. Om styrelsen inte medger ersättning kan stämman föra en skadeståndstalan mot styrelsen om ansvarsfrihet inte har medgetts. Styrelsen har i sitt uppdrag uppsåtligen beslutat om högre arvoden som har lett till en ekonomisk skada för eran förening.
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”