Fortsatt betalning vid spärrad tjänst?

2012-04-14 i Avtal
FRÅGA
Min son har ingått ett avtal med ett gym, ett träningskort/passerkort som gäller i 12 månader. Med autogiro dras ca 200 kronor från hans konto den sista varje månad. Problemet är att han uppgav fel konto från början, vi fick då ett inkassokrav istället som vi bestred skriftligt. Vi kontaktar gymet, ändrar kontot till rätt nummer och ber att få betala in skulden. De vill inte uppge något konto att betala in på och tar inte heller emot pengarna kontant. De vill att vi betalar inkasso. (Ingen påminnelse eller d.y.l är skickat till oss före inkassokravet) Inkassoföretaget ägs av gymet men de har inte tagit striden vidare eller skickat fler krav. Nu står allt still, det har dragits 200/mån från min sons konto sedan 6 månader tillbaka men kortet har inte fungerat under hela den här tiden. Han kan alltså inte träna. De dagar i veckan det finns personal på gymet så har han frågat och sagt att kortet inte fungerar men svaret är att han har skuld och därför är han spärrad. Han har nu betalat 1200 kronor sammanlagt utan att kunna träna, pengarna dras från kontot utan att vi kan göra något åt det. Är det tillåtet att göra så här? Om vi betalar det gamla inkassokravet, har han då rätt att träna 12 månader sammanlagt? Vet inte vad vi ska göra eller var vi ska vända oss och han betalar för en tjänst/service han bara kunnat nyttja i 4 dagar. Min son är över 18 år.
SVAR
Om jag uppfattat korrekt har skulden till inkassobolaget inte betalats.

I
Förmodligen kommmer ni hitta många svar i avtalet som skrevs på vid tecknande av gymkortet. Förmodligen finns en klausul att vid eventuell skuld spärras kortet. Att kortet spärras är då avtalsenligt.

Det lutar åt att inkassokravet var riktigt grundat då pengar inte dragits pg.a av felaktigt konto. Borgenären har rätt att bestämma hur betalningen ska ske, i detta fall kontouppgiften i inkassobrevet. Det finns ingen skyldighet för inkassobolaget att skicka ut påminnelse. Inkassoverksamhet ska bedrivas enligt Inkassolag se här. Om det finns tydliga uppgifter på hur skulden kan betalas i inkassobrevet bör allt ha gått rätt till från deras håll.

Det kan finnas möjlighet att få pengarna tillbaka om bestridandet visar sig vara riktigt. Ni har rätt att få besked från inkassobolaget om de anser bestridandet vara riktigt. Det finns möjligheter att föra frågan vidare till domstol om de anser bestridande vara ogrundandet, men det är inte rekommenderat i det här fallet.

När det gäller de fortsatta betalningarna under tiden kortet är spärrat blir det mer problematiskt. Kanske finns även någon skrivelse i avtalet om fortsatta autogirobetalningar vid spärrat kort?
Denna klausul är förmodligen utformad med ett krav på att uppfylla skyldigheterna (oftast ordningsregler och betalning) enligt avtal annars spärras kortet. Tillsammans med eventuella andra avtalsvillkor som stadgar att autogirobetalning dras under avtalstiden kan förfarandet bli riktigt enligt avtalet. Det kan vara möjligt att klausulen är oskälig med hänvisning till 3 kap 36 § avtalslagen ( här) se även avtalsvillkor i konsumentförhållenden här vilket ger konsumenter en bättre chans vid tolkning av avtalsvillkor.
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll