Otillbörlig marknadsföring

FRÅGA
Hej. Vad gäller om ett konkurrerande bolag felaktigt går ut med utskick till kunder om att bolaget har ensamrätt för försäljning av en viss produkt? Mvh
SVAR
Hej! Tack för din fråga gällande marknadsföring.

Marknadsföring är väl reglerat i Sverige. Enligt marknadsföringslagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080486.htm) 8 § är så kallad vilseledande marknadsföring att anse som otillbörlig. Ett exempel på vilseledande marknadsföring är, enligt 10 §, när en näringsidkare använder sig av felaktiga påståenden gällande produktens förekomst. Ett sådant påstående har onekligen skett enligt din fråga eftersom det konkurrerande bolaget gått ut med ett felaktigt meddelande om ensamrätt gällande en viss produkt.

Det är även möjligt att detta felaktiga meddelande strider mot god marknadsföringssed i enlighet med 5 §. Effekten av marknadsföring som strider mot god sed är att marknadsföringen ska anses som otillbörlig.

Otillbörlig marknadsföring är uttryckligen förbjudet enligt 23 §. Detta förbud kan förenas med ett vite i enlighet med 26 §. Bolaget bakom den otillbörliga marknadsföringen kan även åläggas att betala en så kallad marknadsstörningsavgift enligt 29 §. Denna avgift tillfaller dock staten och inte parten som drabbats av den vilseledande marknadsföringen. Dock kan denna part kräva skadestånd enligt 37 §.

Om uteslutande talan om förbud eller åläggande av vite väcks ska så ske vid Marknadsdomstolen (http://www.marknadsdomstolen.se/). Om däremot samma part samtidigt väcker talan om marknadsstörningsavgift eller skadestånd ska den samlade talan väckas vid Stockholms tingsrätt (http://www.stockholmstingsratt.se/). Detta framgår i lagens 47 §. Enligt samma paragraf är bland annat en näringsidkare som drabbats av marknadsföringen berättigad att väcka talan.

Bästa hälsningar

//Johan Wahlbom
Johan Wahlbom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll