FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/03/2012

Preskription av smugglingsbrott

Jag undrar hur pass lång tid det får gå mellan ett smugglingsbrott (Införsel av alkohol från tyskland) tills man anser att brottet är preskiberat och åklagaren ej kan väcka åtal?

Lawline svarar

Hej, Åtalspreskription inträder efter fem år enligt 35 kap 1 § 2 pt Brottsbalken, BrB, (se https://lagen.nu/1962:700) eftersom straffskalan för smuggling är från böter till fängelse i upp till 2 år enligt 3 § smugglingslagen, SSL, (se https://lagen.nu/2000:1225). Tiden räknas från den dag då brottet begicks 35 kap 4 § BrB. Vid ringa smugglingsbrott, 4 § SSL, är tiden två år, 35 kap 1 § 1 pt BrB, och för grovt sugglingsbrott, 5 § SSL, tio år, 35 kap 1 § 3 pt BrB. Åtalsprekription är dock inget absolut hinder mot att väcka åtal utan enbart ett förbud mot att påföljd ska dömas. Åtalet tas upp och rätten beslutar då om preskription. För absolut preskription är det femton år som gäller enligt 35 kap 5 § 2 pt BrB för smugglingsbrott av normalgraden. Med vänliga hälsningar
Markus GidbarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”