Bouppteckning - kallelse, värdering av fatsighet, överklagan

Hej! Jag är ett särkullbarn, min far avled för ca 6 månader sedan. Bouppteckningen registrerades hos tingsrätten den 15/11 2011 men jag fick ta del av den 30/1 2012. Jag fick ingen kallelese. I bouppteckningen finns en fastighet som är värderad efter taxeringsvärdet, är det rätt? Hur går jag till väga för att det ska bli rätt?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! Regler om bouppteckning finner du i 20 kap ärvdabalkens (ÄB), se http://lagen.nu/1958:637. Huvudregeln är att särkullebarn ärver direkt när föräldern avlider. Arvet kan dock inskränkas eller uppskjutas, men jag antar och besvarar frågan som att det inte är aktuellt i ditt fall. Eftersom du ska ärva efter din far är du dödsbodelägare. Som dödsbodelägare har man omedelbart rätt till arv och denne ska vara kallad till förrättningen. Det är numera Skatteverket som registrerar bouppteckningar. Enligt 20 kap 9§ ÄB så får inte en bouppteckning registreras hos Skatteverket om den är felaktig. En bouppteckning är felaktig om inte alla som är dödsbodelägare har blivit kallade till förrättningsdagen. Om man däremot angivit i bouppteckningen att du blivit kallad och bifogat en skriftlig bekräftelse på kallelsen eller ett intyg om rekommenderat brev så räcker detta för registrering enligt Skatteverket, även fast bouppteckningen är felaktig, eftersom du inte har blivit kallad. Du har möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Ett förvaltningsbeslut överklagas normalt sett inom tre veckor från det att du fått kännedom om beslutet. Den avlidnes tillgångar ska som regel värderas till marknadsvärdet på dödsdagen. I stället för marknadsvärdet kan man använda det taxeringsvärdet för fastigheten som gällde året före dödsfallet. Du kan läsa om detta på Skatteverkets hemsida och i deras broschyr för bouppteckningar: SKV 461. Med vänliga hälsningar,
Carin AnnerénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000